Udbetaling af tilskud

Tidspunkt for udbetaling

Log ind med NemID og se dine tilskud et par dage efter, du har betalt din regning til behandleren. Vi udbetaler tilskud til den konto, du har oplyst os.

Du kan selv vælge, hvor ofte dit tilskud fra "danmark" bliver udbetalt. Har du valgt hel-, halv- eller kvartårlig udbetaling, får du automatisk beløbet overført til din konto. Hvis du vælger månedlig udbetaling, vil "danmark" automatisk overføre beløbet, hvis du har mindst 120 kr. til gode. Log ind og vælg, hvor ofte du ønsker dine tilskud udbetalt.

Uanset beløbets størrelse bliver dit tilskud dog altid udbetalt, hvis det er mere end 24 måneder siden, vi har registreret det.

Log ind hvis du vil ændre dit kontonummer eller vælg et tidspunkt for udbetaling.

Log ind

Tilskud til gammel konto

Hvis din konto er lukket, vil banken automatisk tilbageføre tilskuddet til "danmark". "danmark" udbetaler herefter til din NemKonto. Hvis din gamle konto ikke er lukket, skal du kontakte din bank og bede dem overføre pengene til dig.