VKS: Visse Kritiske Sygdomme og dødsfaldsdækning

Hvorfor VKS?

Forsikringen VKS giver økonomisk hjælp ved visse kritiske sygdomme eller dødsfald. Det giver tryghed at vide, at man er forsikret med en pæn kontant sum, hvis man bliver ramt af en alvorlig sygdom.

Udbetaling af en skattefri forsikringssum kan medvirke til at afbøde det pres, en alvorlig sygdomsbegivenhed ofte vil lægge på den private økonomi. Der er ingen begrænsninger i anvendelsen af forsikringssummen, som kommer til udbetaling hurtigt efter diagnosen er stillet.

Køb tilvalget VkS

Log ind med NemID, hvis du vil købe tilvalget VKS.

Køb tilvalg

Pris (2021)

230 kr. pr. kvartal 920 kr. pr. år

Prisen er inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Børn under 16 år er gratis, hvis barnet er medforsikret hos en forælder, der har en VKS-forsikring.

Hvornår kan forsikringen købes?

Forsikringen kan købes af alle medlemmer under 50 år, der kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Helbredsoplysningerne vurderes af Forenede Gruppeliv.

Du kan købe tilvalget VKS, når du er logget ind med NemID.

Hvor stor er forsikringssummen?

Dækningen for visse kritiske sygdomme er 100.000 kroner. Derudover udbetales der 100.000 kroner i tilfælde af dødsfald, også selvom dødsfaldet ikke skyldes en kritisk sygdom. Dødsfaldsdækningen indtræder dog først, når man er fyldt 16 år. Hvis dødsfaldet sker mindre end tre måneder efter en kritisk sygdom er diagnosticeret, bortfalder dødsfaldsdækningen.

Hvor længe varer dækningen?

Dækningen udløber, når man fylder 60 år, eller ved ophør af  dit medlemskab. Dækningen kan udbetales for mere en én kritisk sygdom. Dog må den efterfølgende diagnosetype ikke falde ind under den diagnosetype, der tidligere er udbetalt for, og der skal der være mindst seks måneder mellem de to diagnoser bliver stillet.

Der kan dog ske udbetaling for op til to kræftdiagnoser der diagnosticeres i forsikringstiden, hvis der er gået mindst ti år siden første kræftdiagnose i forsikringstiden blev stillet samt diagnoserne opfylder en række andre betingelser. Læs mere i forsikringsbetingelserne til VKS.

Anmeld sygdom

Hvis du har købt tilvalget VKS og opfylder kriterierne for at få udbetalt forsikringssummen for visse kritiske sygdomme, skal du ansøge om udbetaling hos Forenede Gruppeliv.

Anmeld sygdom på fg.dk

3916 7800

Når anmeldelse til Forenede Gruppeliv er sket, alle relevante dokumenter foreligger, og Forenede Gruppeliv konstaterer, at den stillede diagnose er dækket, sker udbetalingen til den forsikrede i løbet af kort tid. Forenede Gruppeliv står for udbetalingen af forsikringssummen.

Hvordan beskattes VKS?

Forsikringssummen ved visse kritiske sygdomme er skatte- og afgiftsfri. Forsikringssummen ved død er skattefri, men i visse tilfælde skal der betales boafgift.

Udbetales forsikringssummen i tilfælde af dødsfald, skal Forenede Gruppeliv tilbageholde følgende boafgift:

  • 0 % Ægtefælle/registreret partner
  • 15 % Børn, forældre samt personer, som har haft fælles folkeregisteradresse de sidste 2 år
  • 36,25 % Alle andre 

Skatter og afgifter:

  • Gruppelivsforsikringen er omfattet af Pensionsbeskatningslovens regler.
  • Forsikringssummen er ved udbetaling fritaget for indkomstskat og 40 % afgift. 
  • Beskatningsform: "Skattekode 5 - Livsforsikring uden fradragsret".

Hvem er begunstiget?

Uanset om du er gift, samlevende eller enlig, er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem en evt. dødsfaldsdækning skal udbetales til. Vær for eksempel opmærksom på, at er du samlevende, og har I boet sammen i mindst to år eller venter/har eller har haft barn sammen, så går samlever forud for børn.

Du har ret til at indsætte andre end nærmeste pårørende som begunstigede. Læs mere om nærmeste pårørende.

Særligt vedrørende børn

Har du en VKS, når dit barn bliver født, skal barnet ikke opfylde helbredskravene for at blive medforsikret. Tegner du VKS, efter dit barn er født, skal både du og barnet opfylde helbredskravene for at få dækningen. Dødsfaldsdækningen indtræder imidlertid først, når barnet er fyldt 16 år. VKS er gratis for barnet, indtil barnet fylder 16 år.

For at sikre dine børn dækning, skal du sørge for at tilmelde barnet på din police. Barnet kan kun følge en af forældrene. Du skal derfor tage stilling til, hvem barnet skal følge, hvis der er flere voksne på samme police.

 

Forsikringen udbydes af "danmark" i samarbejde med Forenede Gruppeliv. danmark" tager sig af indmeldelse, policeudstedelse og opkrævninger, mens Forenede Gruppeliv tager sig af den lægelige vurdering og skadesbehandling.

Dækningsoversigt Voksne Børn

Kræft

   

Blodprop i hjertet

   

Bypassoperation eller ballonudvidelse

   

Operationskrævende hjertesygdom

   

Hjerteklapkirurgi

   

Hjerneblødning eller blodprop i hjernen

   

Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arterivenøs karmisdannelse (AV-malformation) samt karvernøst angiom i hjernen

   

Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv

   

Dissemineret sklerose

   

Motorisk nervecellesygdom (MND)

   

Visse muskel – og nervesygdomme

   

Hiv-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte

   

Aids

   

Kronisk nyresvigt

   

Større organtransplantationer

   

Parkinsons sygdom

   

Blindhed

   

Døvhed

   

Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren)

   

Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse

   

Følger efter Borreliainfektion eller Tick Borne Encephalitis (TBE)

   

Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger

   

Indoperation af ICD-enhed (hjertestøder) som sekundær profylakse

   

Kronisk hjertesvigt med indoperation af ICD/CRT-enhed eller langtidsholdbar mekanisk hjertepumpe, f.eks Heartmate

   

Histiocytoser og fibromatoser

   

Diabetes Type1

   

 

De præcise diagnoser, som dækkes, fremgår af forsikringsbetingelserne. Her er også undtagelserne beskrevet.