Gå til hovedindhold
Tilbage

Visse Kritiske Sygdomme

Visse Kritiske Sygdomme

Hjælp ved livstruende sygdom og dødsfald

Log ind og køb tilvalget

Forsikringen VKS giver økonomisk hjælp ved visse kritiske sygdomme eller dødsfald. Det giver tryghed at vide, at man er forsikret med en pæn kontant sum, hvis man bliver ramt af en alvorlig sygdom.

Udbetaling af en skattefri forsikringssum kan medvirke til at afbøde det pres, en alvorlig sygdomsbegivenhed ofte vil lægge på den private økonomi. Der er ingen begrænsninger i anvendelsen af forsikringssummen, som kommer til udbetaling hurtigt efter diagnosen er stillet.

Hvad koster tilvalget Visse Kritiske Sygdomme?

Børn under 16 år er gratis, hvis barnet er medforsikret hos en forælder, der har en VKS-forsikring.

Visse Kritiske Sygdomme (Pris i 2021)

230 kr. pr. kvartal

920 kr. pr. år

Køb tilvalget Visse Kritiske Sygdomme

Log ind med NemID, hvis du vil købe tilvalget VKS.

Anmeld sygdom

Hvis du har købt tilvalget VKS og opfylder kriterierne for at få udbetalt forsikringssummen for visse kritiske sygdomme, skal du ansøge om udbetaling hos Forenede Gruppeliv.

Eller ring på telefon 39 16 78 00

Når anmeldelse til Forenede Gruppeliv er sket, alle relevante dokumenter foreligger, og Forenede Gruppeliv konstaterer, at den stillede diagnose er dækket, sker udbetalingen til den forsikrede i løbet af kort tid. Forenede Gruppeliv står for udbetalingen af forsikringssummen.

Yderligere information

 • Forsikringen kan købes af alle medlemmer under 50 år, der kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Helbredsoplysningerne vurderes af Forenede Gruppeliv.

  Du kan købe tilvalget VKS, når du er logget ind med NemID.

 • Dækningen for visse kritiske sygdomme er 100.000 kroner. Derudover udbetales der 100.000 kroner i tilfælde af dødsfald, også selvom dødsfaldet ikke skyldes en kritisk sygdom.

  Dødsfaldsdækningen indtræder dog først, når man er fyldt 16 år. Hvis dødsfaldet sker mindre end tre måneder efter en kritisk sygdom er diagnosticeret, bortfalder dødsfaldsdækningen.

 • Dækningen udløber, når man fylder 60 år, eller ved ophør af dit medlemskab. Dækningen kan udbetales for mere en én kritisk sygdom. Dog må den efterfølgende diagnosetype ikke falde ind under den diagnosetype, der tidligere er udbetalt for, og der skal der være mindst seks måneder mellem de to diagnoser bliver stillet.

  Der kan dog ske udbetaling for op til to kræftdiagnoser der diagnosticeres i forsikringstiden, hvis der er gået mindst ti år siden første kræftdiagnose i forsikringstiden blev stillet samt diagnoserne opfylder en række andre betingelser. Læs mere i forsikringsbetingelserne til VKS.

 • Forsikringssummen ved visse kritiske sygdomme er skatte- og afgiftsfri. Forsikringssummen ved død er skattefri, men i visse tilfælde skal der betales boafgift.

  Udbetales forsikringssummen i tilfælde af dødsfald, skal Forenede Gruppeliv tilbageholde følgende boafgift:

  • 0 % Ægtefælle/registreret partner

  • 15 % Børn, forældre samt personer, som har haft fælles folkeregisteradresse de sidste 2 år

  • 36,25 % Alle andre

  Skatter og afgifter:

  • Gruppelivsforsikringen er omfattet af Pensionsbeskatningslovens regler.

  • Forsikringssummen er ved udbetaling fritaget for indkomstskat og 40 % afgift.

  • Beskatningsform: "Skattekode 5 - Livsforsikring uden fradragsret".

 • Uanset om du er gift, samlevende eller enlig, er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem en evt. dødsfaldsdækning skal udbetales til. Vær for eksempel opmærksom på, at er du samlevende, og har I boet sammen i mindst to år eller venter/har eller har haft barn sammen, så går samlever forud for børn.

  Du har ret til at indsætte andre end nærmeste pårørende som begunstigede. Læs mere om nærmeste pårørende.

 • Har du en VKS, når dit barn bliver født, skal barnet ikke opfylde helbredskravene for at blive medforsikret. Tegner du VKS, efter dit barn er født, skal både du og barnet opfylde helbredskravene for at få dækningen. Dødsfaldsdækningen indtræder imidlertid først, når barnet er fyldt 16 år. VKS er gratis for barnet, indtil barnet fylder 16 år.

  For at sikre dine børn dækning, skal du sørge for at tilmelde barnet på din police. Barnet kan kun følge en af forældrene. Du skal derfor tage stilling til, hvem barnet skal følge, hvis der er flere voksne på samme police.

De præcise diagnoser, som dækkes, fremgår af forsikringsbetingelserne. Her er også undtagelserne beskrevet.

Dækningsoversigt
Voksne
Børn
Kræft
Blodprop i hjertet
Bypassoperation eller ballonudvidelse
Operationskrævende hjertesygdom
Hjerteklapkirurgi
Hjerneblødning eller blodprop i hjernen
Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arterivenøs karmisdannelse (AV-malformation) samt karvernøst angiom i hjernen
Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv
Dissemineret sklerose
Motorisk nervecellesygdom (MND)
Visse muskel – og nervesygdomme
Hiv-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte
Aids
Kronisk nyresvigt
Større organtransplantationer
Parkinsons sygdom
Blindhed
Døvhed
Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren)
Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse
Følger efter Borreliainfektion eller Tick Borne Encephalitis (TBE)
Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger
Indoperation af ICD-enhed (hjertestøder) som sekundær profylakse
Kronisk hjertesvigt med indoperation af ICD/CRT-enhed eller langtidsholdbar mekanisk hjertepumpe, f.eks Heartmate
Histiocytoser og fibromatoser
Diabetes Type1
Mandlig Badmintonspiller

Du kan hurtigt få brug for "danmark"

Når du er medlem af "danmark", får du tilskud til tandlæge, briller, kontaktlinser, fysioterapi, vaccination, diætist, jordemoder og meget mere. Meld dig ind nu, mens du er rask. Du kan hurtigt få brug for "danmark"s mere end 350 forskellige tilskud.

"danmark" bruger cookies til at samle statistik
For at forbedre hjemmesiden og din brugeroplevelse bruger vi cookies til at indsamle statistik. Hvis du ikke vil acceptere det, så tryk 'Nej tak'. Hvis du derimod accepterer det, så tryk 'Jeg accepterer'. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på siden om cookies.
Læs mere om cookies