Nærmeste pårørende

Ved din død sker udbetalingen til "nærmeste pårørende". 1. januar 2008 blev den juridiske definition af "nærmeste pårørende" ændret. Ændringen betød, at også ugifte samlevende betragtes som "nærmeste pårørende".

Siden 1. januar 2008 har rækkefølgen været:

  1. Din ægtefælle/registrerede partner
  2. Din samlever, hvis man på dødsfaldstidspunktet lever sammen på fælles bopæl og har, venter eller har haft barn sammen eller har levet sammen i et ægteskabslignende forhold på fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet
  3. Dine børn (livsarvinger)
  4. Dine arvinger ifølge testamentet
  5. Dine arvinger ifølge loven: dine forældre, dine søskende, dine søskendebørn, dine bedsteforældre, onkler og tanter. 

Definition på "nærmeste pårørende" FØR 1. januar 2008

Før 1. januar 2008 var definitionen på "nærmeste pårørende" som vist herunder. Denne definition gælder, hvis du har tegnet din rejseforsikring eller tilvalget VKS - visse kritiske sygdomme før 1. januar 2008.

  1. Din ægtefælle/registreret partner
  2. Dine livsarvinger (børn, børnebørn)
  3. Dine arvinger efter dit testamente
  4. Dine arvingerne ifølge loven: dine forældre, dine søskende, dine søskendebørn, dine bedsteforældre, onkler og tanter.

Udbetaling til andre end nærmeste pårørende

Du har ret til at indsætte andre end "nærmeste pårørende" som begunstigede. Hvis du ønsker det, skal du udfylde en begunstigelseserklæring. Udfyld den erklæring der knytter sig til den dækning, du har: