Børn Ulykke

Suppler dit barns gratis dækning i "danmark" med en børneforsikring, der sikrer dit barn økonomisk i tilfælde af ulykke, og giver din familie lidt ekstra tryghed.

Forsikringen dækker hele døgnet og overalt – i vuggestue, børnehave, skole, fritidsaktiviteter, på arbejde og hjemme.

Hvis du kun ønsker at købe en ulykkesforsikring til dit barn, skal du vælge Børn Ulykke. Så er dit barn dækket i tilfælde af ulykke.

Køb tilvalget Børn Ulykke

Log ind med NemID, hvis du vil købe tilvalget Børn Ulykke.

Køb tilvalg

Pris (2021)

Prisen er pr. forsikret barn under 16 år. Bemærk, at både pris og summer indeksreguleres hvert år 1. januar.

115 kr. pr. kvartal 460 kr. pr. år

Prisen er inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Varigt mén af ulykke

Hvis dit barn får varige mén på grund af en ulykke, betragtes det som invaliditet. Hvor stor erstatningen er, afhænger af hvor alvorlig invaliditeten er, og den fastsættes som en procentsats.

Dit barn får dækning fra 5 % invaliditet. Børn Ulykke giver dobbelterstatning fra og med 30 % invaliditet. Dækningssummen for invaliditet på grund af ulykke er på 917.000 kr.

Det betyder, at dit barn kan få udbetalt op til 1.834.000 kr., på grund af den dobbelte erstatningssum ved invaliditet over 30 %. Erstatningen udbetales, uanset om barnet får erstatning fra anden side.

Dødsfald

Hvis dit barn dør som følge af ulykke, udbetales et engangsbeløb på 50.000 kr. for eksempel til hjælp til begravelsesudgifter.

I dækningsoversigten kan du se, hvad Børn Ulykke dækker.

Tilvalg til børn

Hvornår er barnet dækket?

Børn Kombi og Børn Sygdom giver ikke ret til udbetaling ved sygdom, som er påvist eller har vist tegn/symptomer inden en vis tid (karenstid), efter at forsikringen er trådt i kraft. Karenstiden er 6 måneder for børn under 1 år ved køb af tilvalg og 3 måneder for børn over 1 år ved køb af tilvalg.

Dit barn får ikke erstatning for sygdom, hvor symptomerne er opstået, før forsikringen træder i kraft, ligesom psykiske lidelser som f.eks. ADHD, autisme og spiseforstyrrelser samt let og middelsvær astma, allergi og fødevareintolerance ikke dækkes.

Hvornår kan forsikringen købes?

Forsikringerne kan købes fra barnet er 3 måneder, og indtil 3 måneder før barnet fylder 15 år.

Når barnet fylder 16 år, vil If videreføre forsikringen med den samme dækningssum. Dækningsomfanget vil være det, som gælder for Ifs forsikringer til børn. Børn Kombi og Børn Ulykke kan forlænges hos If indtil barnet er fyldt 25 år. Børn Sygdom kan også forlænges indtil barnet er fyldt 25 år – men alene som Børn Kombi.

Helbredserklæring

I forbindelse med oprettelsen af Børn Kombi eller Børn Sygdom skal vi bruge en helbredserklæring, som du udfylder for dit barn. Helbredserklæringen skal godkendes af If, for at du kan købe forsikringen til dit barn.

Anmeldelse af skade

Du skal anmelde skaden til If så hurtigt som muligt, efter skaden er sket.

Anmeld skade på If.dk
70 12 12 12

Forsikringsbetingelser

Du kan læse mere om tilvalgene i forsikringsbetingelserne.

Læs forsikringsbetingelserne

Opsigelse

Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel. Hvis barnet endnu ikke har været forsikret i et år, skal du betale et gebyr. Log ind med NemID og skriv til os, hvis du vil opsige tilvalget.

Læs om gebyrer

Børn Kombi, Børn Ulykke og Børn Sygdom udbydes af "danmark" som et tilvalg til barnets medlemskab i Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 , Basis-Sygeforsikring eller Gruppe S i samarbejde med If Skadeforsikring. "danmark" tager sig af indmeldelse, policeudstedelse og opkrævning af betaling, mens If tager sig af den lægelige vurdering og skadebehandling.

Ved tegning af en af disse forsikringer, vil "danmark" modtage provision fra If.

Børn Sygdom

Suppler dit barns gratis dækning i "danmark" med en børneforsikring, der sikrer dit barn økonomisk i tilfælde af sygdom, og giver din familie lidt ekstra tryghed.

Forsikringen dækker hele døgnet og overalt – i vuggestue, børnehave, skole, fritidsaktiviteter, på arbejde og hjemme.

Sygdom er ikke noget, vi har lyst til at tænke på, og slet ikke når det gælder vores børn. Men hvis dit barn bliver invalideret af en sygdom, så dækker en almindelig ulykkesforsikring ikke. Det gør Børn Sygdom.

Køb tilvalget Børn Sygdom

Log ind med NemID, hvis du vil købe tilvalget Børn Sygdom.

Køb tilvalg

Pris (2021)

Prisen er pr. forsikret barn under 16 år. Bemærk, at både pris og summer indeksreguleres hvert år 1. januar.

159 kr. pr. kvartal 636 kr. pr. år

Prisen er inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Varigt mén af sygdom

Hvis dit barn får varige mén på grund af en sygdom, betragtes det som invaliditet. Hvor stor erstatningen er, afhænger af hvor alvorlig invaliditeten er, og den fastsættes som en procentsats.

Dit barn får dækning fra 5 % invaliditet. Børn Sygdom giver dobbelterstatning fra og med 30 % invaliditet.

Dækningssummen for invaliditet på grund af sygdom er på 917.000 kr. Det betyder, at dit barn kan få udbetalt op til 1.834.000 kr. på grund af den dobbelte erstatningssum ved invaliditet over 30 %. Erstatningen udbetales, uanset om barnet får erstatning fra anden side.

Hospitalskompensation

Hvis dit barn bliver indlagt på hospitalet i minimum 8 sammenhængende dage, får du en udbetaling på 300 kr. pr. døgn i maksimalt 365 dage.

Dødsfald

Hvis dit barn dør som følge af sygdom, udbetales et engangsbeløb på 50.000 kr. for eksempel til hjælp til begravelses-udgifter.

I dækningsoversigten kan du se, hvad Børn Sygdom dækker.

Tilvalg til børn

Hvornår er barnet dækket?

Børn Kombi og Børn Sygdom giver ikke ret til udbetaling ved sygdom, som er påvist eller har vist tegn/symptomer inden en vis tid (karenstid), efter at forsikringen er trådt i kraft. Karenstiden er 6 måneder for børn under 1 år ved køb af tilvalg og 3 måneder for børn over 1 år ved køb af tilvalg.

Dit barn får ikke erstatning for sygdom, hvor symptomerne er opstået, før forsikringen træder i kraft, ligesom psykiske lidelser som f.eks. ADHD, autisme og spiseforstyrrelser samt let og middelsvær astma, allergi og fødevareintolerance ikke dækkes.

Hvornår kan forsikringen købes?

Forsikringerne kan købes fra barnet er 3 måneder, og indtil 3 måneder før barnet fylder 15 år.

Når barnet fylder 16 år, vil If videreføre forsikringen med den samme dækningssum. Dækningsomfanget vil være det, som gælder for Ifs forsikringer til børn. Børn Kombi og Børn Ulykke kan forlænges hos If indtil barnet er fyldt 25 år. Børn Sygdom kan også forlænges indtil barnet er fyldt 25 år – men alene som Børn Kombi.

Helbredserklæring

I forbindelse med oprettelsen af Børn Kombi eller Børn Sygdom skal vi bruge en helbredserklæring, som du udfylder for dit barn. Helbredserklæringen skal godkendes af If, for at du kan købe forsikringen til dit barn.

Anmeldelse af skade

Du skal anmelde skaden til If så hurtigt som muligt, efter skaden er sket.

Anmeld skade på If.dk
70 12 12 12

Forsikringsbetingelser

Du kan læse mere om tilvalgene i forsikringsbetingelserne.

Læs forsikringsbetingelserne

Opsigelse

Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel. Hvis barnet endnu ikke har været forsikret i et år, skal du betale et gebyr. Log ind med NemID og skriv til os, hvis du vil opsige tilvalget.

Læs om gebyrer

Børn Kombi, Børn Ulykke og Børn Sygdom udbydes af "danmark" som et tilvalg til barnets medlemskab i Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5, Basis-Sygeforsikring eller Gruppe S i samarbejde med If Skadeforsikring. "danmark" tager sig af indmeldelse, policeudstedelse og opkrævning af betaling, mens If tager sig af den lægelige vurdering og skadebehandling.

Ved tegning af en af disse forsikringer, vil "danmark" modtage provision fra If.

Børn Kombi

Suppler dit barns gratis dækning i "danmark" med en børneforsikring, der sikrer dit barn økonomisk i tilfælde af ulykke og sygdom, og giver din familie lidt ekstra tryghed.

Forsikringen dækker hele døgnet og overalt – i vuggestue, børnehave, skole, fritidsaktiviteter, på arbejde og hjemme.

De fleste af os tror, at vi har sikret vores børn med familiens ulykkesforsikring. Men hvis dit barn bliver invalideret af en sygdom, dækker ulykkesforsikringen desværre ikke. Med børneforsikringen Børn Kombi sikrer du dit barn økonomisk i tilfælde af både ulykke og sygdom.

Køb tilvalget Børn Kombi

Log ind med NemID, hvis du vil købe tilvalget Børn Kombi.

Køb tilvalg

Pris (2021)

Prisen er pr. forsikret barn under 16 år. Bemærk, at både pris og summer indeksreguleres hvert år 1. januar.

252 kr. pr. kvartal 1.008 kr. pr. år

Prisen er inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Varigt mén af sygdom eller ulykke

Hvis dit barn får varige mén på grund af en sygdom eller ulykke, betragtes det som invaliditet. Hvor stor erstatningen er, afhænger af hvor alvorlig invaliditeten er, og den fastsættes som en procentsats.

Dit barn får dækning fra 5 % invaliditet. Børn Kombi giver dobbelterstatning fra og med 30 % invaliditet.

Dækningssummen for invaliditet på grund af sygdom eller ulykke er på 917.000 kr. Det betyder, at dit barn kan få udbetalt op til 1.834.000 kr. på grund af den dobbelte erstatningssum ved invaliditet over 30 %. Erstatningen udbetales, uanset om barnet får erstatning fra anden side.

Hospitalskompensation

Hvis dit barn bliver indlagt på hospitalet i minimum 8 sammenhængende dage, får du en udbetaling på 300 kr. pr. døgn i maksimalt 365 dage.

Dødsfald

Hvis dit barn dør som følge af sygdom eller ulykke, udbetales et engangsbeløb på 50.000 kr. for eksempel til hjælp til begravelsesudgifter.

Behandlingsudgifter ved ulykke

Skal dit barn i behandling hos kiropraktor eller fysioterapeut efter at have været ude for en ulykke, dækkes udgifterne til dette. Det gælder også behandling af tandskader som følge af en ulykke.

I dækningsoversigten kan du se, hvad Børn Kombi dækker.

Tilvalg til børn

Hvornår er barnet dækket?

Børn Kombi og Børn Sygdom giver ikke ret til udbetaling ved sygdom, som er påvist eller har vist tegn/symptomer inden en vis tid (karenstid), efter at forsikringen er trådt i kraft. Karenstiden er 6 måneder for børn under 1 år ved køb af tilvalg og 3 måneder for børn over 1 år ved køb af tilvalg.

Dit barn får ikke erstatning for sygdom, hvor symptomerne er opstået, før forsikringen træder i kraft, ligesom psykiske lidelser som f.eks. ADHD, autisme og spiseforstyrrelser samt let og middelsvær astma, allergi og fødevareintolerance ikke dækkes.

Hvornår kan forsikringen købes?

Forsikringerne kan købes fra barnet er 3 måneder, og indtil 3 måneder før barnet fylder 15 år.

Når barnet fylder 16 år, vil If videreføre forsikringen med den samme dækningssum. Dækningsomfanget vil være det, som gælder for Ifs forsikringer til børn. Børn Kombi og Børn Ulykke kan forlænges hos If indtil barnet er fyldt 25 år. Børn Sygdom kan også forlænges indtil barnet er fyldt 25 år – men alene som Børn Kombi.

Helbredserklæring

I forbindelse med oprettelsen af Børn Kombi eller Børn Sygdom skal vi bruge en helbredserklæring, som du udfylder for dit barn. Helbredserklæringen skal godkendes af If, for at du kan købe forsikringen til dit barn.

Anmeldelse af skade

Du skal anmelde skaden til If så hurtigt som muligt, efter skaden er sket.

Anmeld skade på If.dk
70 12 12 12

Forsikringsbetingelser

Du kan læse mere om tilvalgene i forsikringsbetingelserne.

Læs forsikringsbetingelserne

Opsigelse

Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel. Hvis barnet endnu ikke har været forsikret i et år, skal du betale et gebyr. Log ind med NemID og skriv til os, hvis du vil opsige tilvalget.

Læs om gebyrer

Børn Kombi, Børn Ulykke og Børn Sygdom udbydes af "danmark" som et tilvalg til barnets medlemskab i Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5, Basis-Sygeforsikring eller Gruppe S i samarbejde med If Skadeforsikring. "danmark" tager sig af indmeldelse, policeudstedelse og opkrævning af betaling, mens If tager sig af den lægelige vurdering og skadebehandling.

Ved tegning af en af disse forsikringer, vil "danmark" modtage provision fra If.

Dækningsoversigt (2021) Ulykke Sygdom Kombi

Varigt mén som følge af ulykke, herunder dobbelterstatning
Dækningssum: 917.000 kr.

     

Tandskade som følge af ulykke

     

Behandlingsudgifter ved ulykke

     

Dødsfaldsdækning som følge af ulykke. Engangsbeløb: 50.000 kr.

     

Transportudgifter ved ulykke

     

Psykologisk krisehjælp

     

Varigt mén som følge af sygdom, herunder dobbelterstatning
Dækningssum: 917.000 kr.

     

Hospitalskompensation

     

Dødsfaldsdækning ved sygdom. Engangsbeløb: 50.000 kr.

     

 

Børneforsikring (købt før 2016)

Har du købt en Børneforsikring før 2016?

Du kan vælge at skifte den ud med enten Børn Sygdom, Børn Ulykke eller Børn Kombi - uden at barnet skal afgive ny helbredserklæring. 

Du kan læse mere om tilvalget Børneforsikring.

Børneforsikring (før 2016)