Gå til hovedindhold
Se alle børneforsikringer

Børn Kombi

Børn Kombi

Dækker både i tilfælde af ulykke og sygdom

Log ind og køb tilvalget

Suppler dit barns gratis dækning i "danmark" med en børneforsikring, der sikrer dit barn økonomisk i tilfælde af ulykke og sygdom, og giver din familie lidt ekstra tryghed.

Forsikringen dækker hele døgnet og overalt – i vuggestue, børnehave, skole, fritidsaktiviteter, på arbejde og hjemme.

De fleste af os tror, at vi har sikret vores børn med familiens ulykkesforsikring. Men hvis dit barn bliver invalideret af en sygdom, dækker ulykkesforsikringen desværre ikke. Med børneforsikringen Børn Kombi sikrer du dit barn økonomisk i tilfælde af både ulykke og sygdom.

Hvad koster Børn Kombi?

Prisen er pr. forsikret barn under 16 år. Bemærk, at både pris og summer indeksreguleres hvert år 1. januar.

Prisen er inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Børn Kombi (Pris i 2023)

263 kr. pr. kvartal

1.052 kr. pr. år

Varigt mén af sygdom eller ulykke

Hvis dit barn får varige mén på grund af en sygdom eller ulykke, betragtes det som invaliditet. Hvor stor erstatningen er, afhænger af hvor alvorlig invaliditeten er, og den fastsættes som en procentsats.

Dit barn får dækning fra 5 % invaliditet. Børn Kombi giver dobbelterstatning fra og med 30 % invaliditet.

Dækningssummen for invaliditet på grund af sygdom eller ulykke er på 956.000 kr. Det betyder, at dit barn kan få udbetalt op til 1.912.000 kr. på grund af den dobbelte erstatningssum ved invaliditet over 30 %. Erstatningen udbetales, uanset om barnet får erstatning fra anden side.

Hospitalskompensation

Hvis dit barn bliver indlagt på hospitalet i minimum 8 sammenhængende dage, får du en udbetaling på 300 kr. pr. døgn i maksimalt 365 dage.

Dødsfald

Hvis dit barn dør som følge af sygdom eller ulykke, udbetales et engangsbeløb på 50.000 kr. for eksempel til hjælp til begravelsesudgifter.

Behandlingsudgifter ved ulykke

Skal dit barn i behandling hos kiropraktor eller fysioterapeut efter at have været ude for en ulykke, dækkes udgifterne til dette. Det gælder også behandling af tandskader som følge af en ulykke.

I dækningsoversigten kan du se, hvad Børn Kombi dækker.

Køb børneforsikring

Log ind hvis du vil købe tilvalget Børn Kombi.

Yderligere information

 • Børn Ulykke dækker fra den dato, hvor forsikringen træder i kraft. På Børn Kombi og Børn Sygdom er der en karenstid, efter forsikringen er trådt i kraft. Karenstiden er 6 måneder for børn under 1 år ved køb af tilvalg og 3 måneder for børn over 1 år ved køb af tilvalg. Forsikringerne giver ikke ret til udbetaling ved sygdom, som er påvist eller har vist tegn/symptomer i karenstiden.

  Dit barn får ikke erstatning for sygdom, hvor symptomerne er opstået, før forsikringen træder i kraft, ligesom psykiske lidelser som f.eks. ADHD, autisme og spiseforstyrrelser samt let og middelsvær astma, allergi og fødevareintolerance ikke dækkes.

 • Børn Kombi kan købes fra barnet er 3 måneder, og indtil 3 måneder før barnet fylder 15 år.

  Når barnet fylder 16 år, vil If videreføre forsikringen med den samme dækningssum. Dækningsomfanget vil være det, som gælder for Ifs forsikringer til børn. Børn Kombi og Børn Ulykke kan forlænges hos If indtil barnet er fyldt 25 år. Børn Sygdom kan også forlænges indtil barnet er fyldt 25 år – men alene som Børn Kombi.

 • Du skal anmelde skaden til If så hurtigt som muligt, efter skaden er sket.

  Eller ring på 70 12 12 12

 • I forbindelse med oprettelsen af Børn Kombi eller Børn Sygdom skal vi bruge en helbredserklæring, som du udfylder for dit barn. Helbredserklæringen skal godkendes af If, for at du kan købe forsikringen til dit barn.

 • Du kan læse mere om tilvalgene i forsikringsbetingelserne.

 • Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel. Hvis barnet endnu ikke har været forsikret i et år, skal du betale et gebyr. Log ind og skriv til os, hvis du vil opsige tilvalget.

 • Har du købt en Børneforsikring før 2016?

  Du kan vælge at skifte den ud med enten Børn Sygdom, Børn Ulykke eller Børn Kombi - uden at barnet skal afgive ny helbredserklæring.

  Du kan læse mere om tilvalget Børneforsikring.

Dækningsoversigt (2023)
Ulykke
Sygdom
Kombi
Varigt mén som følge af ulykke, herunder dobbelterstatning Dækningssum: 956.000 kr.
Tandskade som følge af ulykke
Behandlingsudgifter ved ulykke
Dødsfaldsdækning som følge af ulykke. Engangsbeløb: 50.000 kr.
Transportudgifter ved ulykke
Psykologisk krisehjælp
Varigt mén som følge af sygdom, herunder dobbelterstatning Dækningssum: 956.000 kr.
Hospitalskompensation
Dødsfaldsdækning ved sygdom. Engangsbeløb: 50.000 kr.
Mandlig Badmintonspiller

Du kan hurtigt få brug for "danmark"

Når du er medlem af "danmark", får du tilskud til tandlæge, briller, kontaktlinser, fysioterapi, vaccination, diætist, jordemoder og meget mere. Meld dig ind nu, mens du er rask. Du kan hurtigt få brug for "danmark"s mere end 350 forskellige tilskud.