Gå til hovedindhold

Klagevejledning

Her finder du en vejledning til, hvad du skal gøre, hvis du vil klage

Hvis du er uenig

Hvis du er uenig i en afgørelse, som "danmark" har truffet i en given sag, anbefaler vi, at du kontakter den medarbejder, der har behandlet sagen, og redegør for din utilfredshed med afgørelsen.

Hvis du herefter stadig ikke er tilfreds, kan du logge på og skrive til os via en sikker forbindelse. Du vil modtage en sms eller mail, når svaret ligger klar til dig. Under Skriv Besked kan du vælge emnet: Send klage.

Send med almindelig post

Sygeforsikringen "danmark"
Att. Den klageansvarlige
Palægade 5, 1261 København K

Ankenævnet for forsikring

Hvis du efter vores fornyede gennemgang af sagen stadig er uenig med os, kan du kontakte Ankenævnet for Forsikring. Yderligere oplysninger og klageskema findes på ankeforsikring.dk.

EU-kommissionens klageportal

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal. Denne klageportal kaldes ODR, som står for Online Dispute Resolution og er en europæisk klageportal, som forbrugere kan anvende til at klage direkte til en virksomhed, der sælger varer eller tjenester på nettet.

ODR-platformen drives af Europa-Kommissionen og administreres i Danmark af Forbruger Europa. Platformen er oprettet for at gøre det nemmere at klage over grænseoverskridende onlinehandler, men ALLE erhvervsdrivende, der sælger varer og tjenesteydelser via internettet, skal linke til portalen.

Klageansvarlig i Sygeforsikringen "danmark"

Dipok Don Deb