Gå til hovedindhold

Medlemsmøder

"danmark" holder medlemsmøder rundt om i landet én gang om året.

"danmark" holder medlemsmøder rundt om i landet én gang om året. Her orienterer vi om "danmark"s virksomhed, og du kan deltage i debatten om, hvilke forslag fra medlemmerne "danmark" skal give tilskud til.

Deltagelse på medlemsmøde

Du kan deltage på alle møderne, men har kun stemmeret på mødet i den kreds, hvor du bor.
For at få adgang til medlemsmøderne skal du medbringe legitimation, f.eks. sundhedskort.

Tilmelding

Tilmelding til medlemsmødet er ikke et krav, men for at hjælpe os med at sikre plads til alle fremmødte, vil vi alligevel bede dig om at tilmelde dig i god tid inden mødet. Er I flere, der deltager fra samme husstand, skal hvert medlem tilmelde sig.

Søg det medlemsmøde frem, hvor du bor, og tilmeld dig ved at vælge Tilmeld medlemsmøde

Find dit medlemsmøde

Dagsorden for alle møderne

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning om "danmark"s virksomhed i det foregående år

  3. Valg af kredsens repræsentanter og suppleanter

  4. Behandling af evt. forslag fra lokalbestyrelse og drøftelse af evt. forslag fra medlemmer

  5. Eventuelt

Medlemsforslag

Sygeforsikringen "danmark" er en medlemsejet forening. Vi modtager gerne dit forslag som medlem til, hvad vi fremover skal give tilskud til.

Fælles regler

Der gælder følgende fælles regler for samtlige medlemsmøder:

Forslag til valg af repræsentanter og suppleanter skal være anmeldt skriftligt til lokalbestyrelsen og modtaget på det lokale afdelingskontor senest 4 uger før mødet holdes.

For at kunne vælges som repræsentant eller suppleant skal du være fyldt 16 år og bo i det geografiske område, som er beskrevet ud for hvert enkelt møde, der annonceres i d-nyt nr. 4 hvert år inden.

For at kunne stille op som repræsentant eller suppleant skal du være foreslået af lokalbestyrelsen eller af mindst 10 medlemmer (5 medlemmer i Sjælland/Lolland Falster) fra det geografiske område, hvorfra du kan vælges som kandidat. Et medlem kan kun være stiller for én kandidat.

Forslag, som ønskes drøftet på et medlemsmøde, kan sendes i perioden fra medio februar til 15. november året før, medlemsmødet finder sted. Forslag sendes ved at logge på sygeforsikring.dk. På Min side finder du et link til Medlemsforslag.

Lokalafdelingens vedtægter findes her på sygeforsikring.dk. Du kan også få vedtægterne tilsendt sammen med en oversigt over valgte repræsentanter ved at henvende dig til det afdelingskontor, der betjener den lokalafdeling af "danmark", hvor du bor.