Gå til hovedindhold

Familie- og hjemmeliv

Udgivet: af Annette Aggerbeck, www.aggerbeck-kommunikation.dk, journalist

Sundhedsskadelige stoffer i hjemmet

Møbler, elektronik og legetøj kan afgasse kemiske stoffer. Hvad betyder det for helbredet, og hvad skal man være opmærksom på? Det ser vi på her.

Det er så dejligt med nyt til hjemmet og familien. Der findes ikke noget bedre end at pakke en ny stor fladskærm eller en flot ny reol ud. Eller at se sit barn glæde sig over nyt legetøj. Men når vi så får pakket det ud, overraskes vi ofte over, at det kan afgive ubehagelige lugte.

Miljøstyrelsen har lavet beregninger, der viser, at møbler, elektronik og legetøj kan give et usundt indeklima, fordi produkterne indeholder en række kemiske stoffer.

Lovgivningen fastsætter grænseværdier for nogle kemiske stoffer. Grænseværdierne kan både handle om, hvor højt et indhold af det pågældende stof, der må være i et specifikt produkt, og om hvor meget et produkt må afgive af stoffet. For eksempel er der lovgivet om hvor høj en koncentration af det sundhedsskadelige stof formaldehyd, der må afgives eller alternativt må være i spånplader, som for eksempel bruges til at bygge reoler.

Møbler, elektronik og legetøj kan give et usundt indeklima, fordi produkterne indeholder en række kemiske stoffer

Sundhedsskadeligt

Møbler, elektronik og legetøj kan tilsammen afgive stoffer i så store mængder, at det kan påvirke vores helbred. Ifølge Funktionsleder Elisabeth Paludan fra Kemikalieenheden i Miljøstyrelsen, afgiver det enkelte produkt måske kun lave koncentrationer, men hvis man har mange produkter, der alle afgiver lidt, kan det være skadeligt tilsammen.

- Der er stor forskel på, hvor meget de enkelte produkter afgiver af sundhedsskadelige stoffer. Om man får helbredsproblemer på grund af afgasning fra for eksempel møbler og elektronik, afhænger blandt andet af, hvor høje koncentrationer, man udsættes for, og hvor længe man opholder sig i nærheden af de sundhedsskadelige stoffer, siger Elisabeth Paludan.

Der er stor forskel på, hvor meget de enkelte produkter afgiver af sundhedsskadelige stoffer

Hvis man udsættes for en høj koncentration af sundhedsskadelige stoffer, kan det for eksempel give irritation af øjne og luftveje. Det kan vise sig ved, at man får røde, kløende øjne, der løber i vand eller føles tørre. Eller næsen begynder at klø, virker tilstoppet eller løber, og man nyser. Man kan også opleve hovedpine og svimmelhed.

Særligt om legetøj

Ligesom andre ting i hjemmet indeholder legetøj kemiske stoffer. En række stoffer er forbudt at anvende for producenterne, blandt andet fordi de ikke må indebære en fare for sikkerheden eller sundheden for forbrugeren eller andre personer. Det gælder for eksempel nogle former for ftalater, fordi det kan påvirke forplantningsevnen negativt. Ftalater bruges typisk i legetøj, der er lavet af PVC-plast for at blødgørere plasten. Det er endnu uklart, hvilken betydning de andre stoffer i PVC-plast har for vores helbred. Det er især ftalaterne i plasten, som forskerne har fokus på.

- Tre ftalater (DEHP, DBP og BBP) er forbudt i alt legetøj og i småbørnsartikler, mens tre andre ftalater (DINP, DIDP og DNOP) er forbudt i legetøj og i småbørnsartikler, som kan komme i munden, siger Elisabeth Paludan.

Det er både producenternes, importørernes og forhandlernes ansvar at efterleve reglerne, men det er ikke altid, at det sker. Da meget legetøj bliver produceret i Kina, kræver det, at importøren har kendskab til reglerne.

Uanset hvor legetøjet er produceret, udfører Miljøstyrelsen kontroller og stopper salget af ulovligt legetøj, som de finder i deres kontroller. Det gælder for eksempel legetøj med CMR-stoffer, der blandt andet kan være kræftfremkaldende og skade forplantningsevnen.

Når det gælder nyt legetøj, der lugter, har Elisabeth Paludan følgende råd:

- Det er ikke nok at lade døren til børneværelset stå åben for at lukke lugten ud. Hvis legetøj lugter, bør man for en sikkerheds skyld ikke give det til børnene.

Hvis legetøj lugter, bør man for en sikkerheds skyld ikke give det til børnene

Nogle gange får man gammelt legetøj foræret, og da det kan indeholde blødt PVC og sundhedsskadelige ftalater, bør man ikke lade børn under tre år, der typisk putter det i munden, lege med det, men aflevere det på en genbrugsstation.

Lugt dig frem

Et produkt – og det gælder for eksempel både legetøj, møbler og elektronik – behøver ikke at afgive lugte for at være sundhedsskadeligt. Det er nemlig ikke alle kemikalier, vi kan lugte. Omvendt er et produkt ikke nødvendigvis sundhedsskadeligt, fordi det afgiver lugt. Alligevel lyder Elisabeth Paludans råd:

- Hvis produkter lugter, er det formentlig, fordi de afgiver kemikalier. Luft derfor altid ud, når du har købt for eksempel nye møbler – ikke kun når du skal til at pakke dem ud derhjemme, men også så længe de lugter. Dette råd gælder også nye møbler, der ikke lugter, da de som nævnt også kan indeholde sundhedsskadelige kemikalier. Nye møbler vil som udgangspunkt afgasse mest i begyndelsen, fordi koncentrationen af kemiske stoffer typisk aftager over tid, siger Elisabeth Paludan.

Hvis produkter lugter, er det formentlig, fordi de afgiver kemikalier. Luft derfor altid ud, når du har købt for eksempel nye møbler

Kan man overhovedet undgå at købe inventar, der afgasser sundhedsskadelige kemiske stoffer?

Det er ikke alt inventar, der afgasser, understreger Elisabeth Paludan. Hvis man er i tvivl, så kan man anskaffe sig brugte møbler i stedet for nye, da møbler som sagt typisk afgasser mindre, jo ældre de er. Herudover kan man gå efter svanemærkede møbler, der er produceret af bæredygtige materialer.

Herudover kan man gå efter svanemærkede møbler, der er produceret af bæredygtige materialer

Luft ud og gør rent

Hvis du lufter grundigt ud, kan du komme af med langt de fleste af de skadelige kemikalier. Luft derfor godt ud og gerne flere gange dagligt. Det er ikke nok at åbne et enkelt vindue på klem – man skal kunne mærke, at der er gennemtræk.

Desuden er det vigtigt at holde hjemmet rent, fordi en del kemikalier binder sig til støv. Når man gør rent, skal man sørge for, at man både får støvsuget og støvet af. Det er ikke nok kun at støvsuge. Man kan gøre det nemt at fjerne støv ved for eksempel at opbevare ting i kasser, der er nemme at støve af.

5 veje til et bedre indeklima:

 1. Lav gennemtræk hver dag. Helst fem minutter om morgenen og fem minutter om aftenen.

 2. Gør rent mindst én gang om ugen. Støvsugning er ikke nok, du skal også huske at støve godt af. Nogle kemikalier binder sig til støv.

 3. Sluk din elektronik efter brug og sov ikke med tændt elektronik. Elektronik frigiver sundhedsskadelige kemikalier, når det bliver varmt. Det er særligt et problem, hvis man har meget elektronik samlet i små rum.

 4. Brug din lugtesans – hvis et produkt lugter, så kan det være tegn på, at det indeholder sundhedsskadelige stoffer.

 5. Luft ud, når du pakker nye møbler og tæpper ud hjemme.

Kilde: Funktionsleder Elisabeth Paludan, Miljøstyrelsen

Typiske reaktioner på kemikalier

Det afhænger af, hvilke kemikalier du udsættes for, om du får et eller flere af disse symptomer:

 • Øjnene klør og løber i vand eller føles tørre

 • Næsen klør, virker tilstoppet eller løber

 • Nysen

 • Hovedpine

 • Svimmelhed

 • Træthed

 • Hudirritation

Kilde: Funktionsleder Elisabeth Paludan, Miljøstyrelsen

Vil du vide mere?

Miljøstyrelsen undersøger, hvad der findes af sundhedsskadelige kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Det gælder f.eks. produkter som legetøj, smykker, møbler, kosmetik og hobbyprodukter. På mst.dk kan du finde oversigter over kemiske stoffer i forbrugerprodukter.

Mere om familie- og hjemmeliv

Se flere artikler om emnet

Nyt & Sundt - ny viden om din sundhed

Nyt & Sundt produceres i samarbejde med Netdoktor, som er ansvarlig for indholdet. Artiklerne i Nyt & Sundt belyser ikke nødvendigvis de enkelte emner (herunder symptomer, udredning og behandling) udtømmende, og indholdet må kun bruges som supplement og ikke som erstatning for professional rådgivning og behandling af en faglig ekspert på området. Eksperternes ytringer og eventuelle holdninger er ikke et udtryk for Sygeforsikringen "danmark"s holdning til et givent emne.

Læs mere om Nyt & Sundt

SymptomTjekker

Danmarks første avancerede symptomtjekker, den er udviklet af læger og understøttet af kunstig intelligens. Prøv den anonymt og gratis.

Prøv symptomtjekker

Mere fra Sygeforsikringen "danmark"

Hvordan er det at gå rundt med en sygdom, når andre ikke kan se den?

Vi sætter fokus på, hvordan det er at leve med en usynlig sygdom, og giver mikrofonen til nogle af de danskere, der hver dag lever med en skjult lidelse.

Tjek din medicin og hold styr på dit indtag

Alt omkring din medicin - trygt og anonymt. Bliv klogere på din medicin og hold styr på den medicin, du har brug for.

Bliv medlem af danmark

Når du melder dig ind i ”danmark”, giver du dit helbred en forsikring. Og er du først medlem, kan det blive et livslangt bekendtskab, for der er ingen udløbsdato på dit medlemskab.