Gå til hovedindhold

Smerter

Udgivet: af Annette Aggerbeck

Har jeg fået piskesmæld?

Er du blevet påkørt, og er du måske bange for, at du har fået piskesmæld? Så læs her, hvad skal du lægge mærke til. Og hvad kan du selv gøre. Her får du indblik i piskesmæld, både de akutte og de kroniske.

Hvis du bliver påkørt bagfra, fra siden eller forfra, kan du være så uheldig at få piskesmæld (whiplash). Det sker for omkring 5.000-6.000 danskere hvert år. Det er dog ikke kun bilpåkørsler, der kan give piskesmæld. Det kan alle former for uheld, hvor der opstår en overstrækning af muskler og ledbånd i nakken. Piskesmæld kan sammenlignes med at forstuve anklen. I stedet er det bare nakken, du har forstuvet.

Man ved ikke, hvor stor kraft eller hastighed, der skal til. Nogle får piskesmæld i trafikuheld, der sker ved lav fart, mens andre er i trafikuheld med høj fart uden at få piskesmæld.

Helge Kasch er overlæge på Neurologi ved Regionshospitalet Viborg og har forsket i piskesmæld. Om hvorfor nakken overstrækkes, så det kan blive til piskesmæld, siger han:

- Det kan ske, når hovedet pludselig slynges kraftigt bagover og så kraftigt fremad. Du kan derfor også få det ved fald, for eksempel på ski, eller hvis dit hoved overstrækkes, når det rammer vandet ved hovedudspring.

Forskellige grader af piskesmæld

Piskesmæld optræder i forskellige grader. Man bruger en graduering, hvor det normalt er grad 1-3, som defineres som piskesmæld (WAD*-graduering fra Quebec Taske Force):

 • WAD grad 0: Ingen symptomer

 • WAD grad 1: Symptomer fra nakken (smerter, ømhed eller stivhed), der typisk går over i løbet af et par dage.

 • WAD grad 2: Symptomer fra nakken med nedsat bevægelighed eller ømhed.

 • WAD grad 3: Symptomer fra nakken og større skader på bruskskiverne (discus) mellem halshvirvlerne, muskler, sener og ledbånd.

Diagnosekriterierne har været kritiseret for at være for upræcise.

- Problemet er, at der ikke er særlig god sammenhæng imellem graduering og langvarige følger, så gradueringen er ikke så god til at forudsige, hvem der får kronisk piskesmæld, siger Helge Kasch.

Hvor stor kraft skal der til for at udløse et piskesmæld?

- Man ved ikke, hvor stor kraft eller hastighed, der skal til. Nogle får piskesmæld i trafikuheld, der sker ved lav fart, mens andre er i trafikuheld med høj fart uden at få piskesmæld. Tidligere troede man, at nakkestøtternes position i bilerne havde betydning for, om man kunne få piskesmæld. Men undersøgelser har ikke med sikkerhed vist, at det har betydning, siger Helge Kasch.

De typiske symptomer på piskesmæld er hovedpine, stivhed i nakken og nakkesmerter. Du kan også blive lysfølsom, svimmel, træt og have svært ved at koncentrere dig. Det er meget de samme symptomer, som ses ved hjernerystelse.

Symptomer på piskesmæld

Hvis du har været udsat for et piskesmæld, kan du ifølge Helge Kasch udvikle symptomer inden for 72 timer efter påkørslen eller ulykken.

- Du vil typisk få hovedpine, opleve stivhed i nakken og nakkesmerter. Du kan også blive lysfølsom, svimmel, træt og have svært ved at koncentrere dig. Det er meget de samme symptomer, som ses ved hjernerystelse. Dog er det vigtigt at understrege, at man i dag ikke mener, at piskesmæld giver egentlig hjernerystelse, ligesom det heller ikke fører til hjerneskade, siger Helge Kasch og peger på, at forskere for tiden undersøger forskelle og ligheder mellem piskesmæld og hjernerystelse.

Nakken er mere sårbar og udsat for at få følger efter et piskesmæld, hvis du i forvejen har nakkesmerter og/eller hyppig hovedpine udløst af spændinger i nakken.

Sådan stilles diagnosen

Hvis du har mistanke om, at du har fået et piskesmæld, anbefaler Helge Kasch, at du tager på skadestuen, hvis ulykken lige er sket, eller kontakter din praktiserende læge.

- Lægen vil stille diagnosen ved at tale med dig om, hvilken type skade du har været udsat for, og hvilke symptomer du har. I nogle tilfælde kan en MR-scanning eller en CT-scanning være relevant, men det er ikke rutine, fordi man ved piskesmæld ikke kan se forandringer i nakken og de tilstødende områder. Scanning kan komme på tale, hvis du for eksempel har meget svært ved at bevæge hovedet, eller du er meget øm, når lægen undersøger din nakke. Men så er det, fordi der er mistanke om, at der er noget andet galt end piskesmæld. Lægen kan for eksempel henvise til at få taget røntgenbillede, hvis han har mistanke om ledskred i halshvirvelsøjlen, siger Helge Kasch.

Hvad kan jeg selv gøre?

Ved symptomer på piskesmæld vil lægen anbefale, at du de første par døgn efter ulykken tager den lidt med ro. Du kan i en kortere periode lindre smerter ved at tage smertestillende håndkøbsmedicin med virkestoffet paracetamol, som næsten ingen bivirkninger har i forhold til smertestillende præparater med ibuprofen eller acetylsalicylsyre. Hvis du har smerter, som ikke kan lindres med håndkøbsmedicin, skal du kontakte din læge for at blive undersøgt.

Når der er gået et par døgn efter ulykken, er det vigtigt gradvist at genoptage dine daglige aktiviteter og bevæge din nakke, som du plejede før ulykken.

- Bevæg din nakke normalt, for så bedres den hurtigere. Nakken genvinder bedst sin funktion, hvis du bruger den normalt. Hvis der ikke er noget mere alvorligt galt, så kan du også begynde at lave nogle øvelser for nakken. Du kan finde øvelser på apotekets hjemmeside, ligesom du kan finde øvelser på nettet, som er lavet mod spændingshovedpine. De kan også bruges ved piskesmæld, siger Helge Kasch.

For de fleste mennesker med piskesmæld vil symptomerne forsvinde af sig selv efter nogle dage op til få uger.

Whiplash-syndrom

En lille gruppe af piskesmældsramte oplever ingen bedring efter seks måneder. Det gælder for omkring 12-16 procent, at symptomerne med hovedpine, svimmelhed, nakkesmerter, stivhed i nakken, problemer med koncentration og træthed bliver kroniske. Hos nogle forværres smerterne over tid. Den kroniske tilstand kaldes whiplash-syndrom.

Om en påkørsel eller et uheld fører til whiplash-syndrom, afhænger blandt andet af, hvordan din tilstand er på tidspunktet for ulykken.

- Nakken er mere sårbar og udsat for at få følger efter et piskesmæld, hvis du i forvejen har nakkesmerter og/eller hyppig hovedpine udløst af spændinger i nakken, siger Helge Kasch.

Helge Kasch har i en doktorafhandling fra 2020 undersøgt, hvem der er i størst risiko for at få langvarige mén ved at måle på graden af hovedpine, intensiteten af nakkesmerter og hvor stor bevægelighed, der er i nakken. Især nakkebevægelighed kan bruges til at forudsige forløbet.

- Ved at bruge testen inden for en uge efter ulykken, kunne vi i vores undersøgelse forudsige, hvor stor en risiko patienten havde for at få en varig arbejdsfunktionsnedsættelse eller et varigt handicap et år efter, og i en senere undersøgelse op til 12-14 år efter ulykken, siger Helge Kasch.

Behandling af kronisk piskesmæld

Kroppen er god til at hele skader af sig selv. Så når piskesmæld bliver kronisk, handler det typisk ikke om vævsskade, men om andre ting.

- Mange faktorer spiller ind i forhold til at udvikle kronisk piskesmæld. Undersøgelser har vist, at såvel biologiske, psykologiske og sociale faktorer er af betydning for, om du udvikler whiplash-syndrom. Risikoen er større, hvis du er bange for smerter, eller at du har udviklet bekymringer efter uheldet og har negative forventninger til fremtiden, siger Helge Kasch.

Risikoen er større, hvis du er bange for smerter, eller at du har udviklet bekymringer efter uheldet og har negative forventninger til fremtiden.

Hvis du er bange for, at din nakke er svag, og at den kan ødelægges, når du bevæger og belaster den, er det ifølge Helge Kasch vigtigt at få talt med sundhedspersonale om, hvad nakken kan holde til, så du ikke forsøger at beskytte den ved at undgå at bevæge den.

- Bevægelse er vigtigt for nakken, for at den kan fungere optimalt. Så det gælder om gradvist at belaste nakken mere, så den kan blive stærkere. Det er vigtigt at blive bedre i stand til at navigere i forhold til at bruge kroppen og blive bedre til at mestre din situation. Der er god evidens for brug af for eksempel ACT-terapi**, siger Helge Kasch.

Ved whiplash-syndrom har det også vist sig at have god effekt at lære at forvalte din energi, fordi du hurtigere bliver udtrættet.

- Når du er træt og har koncentrationsbesvær, er det ekstra vigtigt at lytte til dig selv og finde en hensigtsmæssig måde at planlægge din dag og dit arbejde på. Det kan være nødvendigt at arbejde i kortere tidsintervaller ad gangen og holde flere pauser undervejs, siger Helge Kasch.

Mange kommuner tilbyder forløb til personer med langtidsfølger efter traumer som for eksempel ved piskesmæld. Du kan henvende dig til egen læge for at få at vide, hvad der er af tilbud i din kommune med hensyn til øvelser og psykologisk rådgivning.

Tegn på at du har piskesmæld

Symptomer på piskesmæld ligner symptomerne på hjernerystelse. De er typisk de samme, uanset om du lige har været udsat for et piskesmæld, eller du har whiplash-syndrom (kroniske følger efter piskesmæld).

 • Hovedpine

 • Svimmelhed

 • Nakkestivhed

 • Nakkesmerter

 • Træthed

 • Koncentrationsbesvær

Kilde: Helge Kasch, overlæge på Neurologi ved Regionshospitalet Viborg

Gode råd ved akutte og kroniske piskesmæld

 • Hvis du har mistanke om noget mere alvorligt end piskesmæld, så kontakt lægen.

 • Tag den med ro de første par dage efter ulykken.

 • Vær herefter aktiv og gennemfør dine hverdagsaktiviteter, som du plejer.

 • Bevæg din nakke normalt, for nakken har, ligesom resten af kroppen, brug for belastning for at blive stærkere. Øg belastningen gradvist.

 • Fysioterapi kan hjælpe på nakkestivhed og smerter.

 • I forbindelse med aktivitet kan du opleve ømhed/smerte i nakken. Det er dog ikke et signal til, at du skal stoppe træning/aktivitet, men måske dosere belastningens øgning mere gradvist. Rådfør dig evt. med en fysioterapeut.

 • Fokusér på dine gradvise forbedringer.

Kilde: Helge Kasch, overlæge på Neurologi ved Regionshospitalet Viborg

* WAD står for Whiplash Associated Disorder

** ACT står for 'Acceptance and Commitment Therapy'. Når du er i terapi hos en terapeut, der bruger ACT, arbejder du ikke med selve indholdet af dine tanker, men med hvordan du forholder dig til dine tanker og følelser. ACT er beslægtet med metakognitiv terapi, og begge former for terapi er i familie med kognitiv adfærdsterapi.

Helge Kasch er overlæge på Neurologi ved Regionshospitalet Viborg og har forsket i piskesmæld. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Mere om smerter

Se flere artikler om emnet

Nyt & Sundt - ny viden om din sundhed

Nyt & Sundt produceres i samarbejde med Netdoktor, som er ansvarlig for indholdet. Artiklerne i Nyt & Sundt belyser ikke nødvendigvis de enkelte emner (herunder symptomer, udredning og behandling) udtømmende, og indholdet må kun bruges som supplement og ikke som erstatning for professional rådgivning og behandling af en faglig ekspert på området. Eksperternes ytringer og eventuelle holdninger er ikke et udtryk for Sygeforsikringen "danmark"s holdning til et givent emne.

Læs mere om Nyt & Sundt

SymptomTjekker

Danmarks første avancerede symptomtjekker, den er udviklet af læger og understøttet af kunstig intelligens. Prøv den anonymt og gratis.

Prøv symptomtjekker

Mere fra Sygeforsikringen "danmark"

Hvordan er det at gå rundt med en sygdom, når andre ikke kan se den?

Vi sætter fokus på, hvordan det er at leve med en usynlig sygdom, og giver mikrofonen til nogle af de danskere, der hver dag lever med en skjult lidelse.

Tjek din medicin og hold styr på dit indtag

Alt omkring din medicin - trygt og anonymt. Bliv klogere på din medicin og hold styr på den medicin, du har brug for.

Bliv medlem af danmark

Når du melder dig ind i ”danmark”, giver du dit helbred en forsikring. Og er du først medlem, kan det blive et livslangt bekendtskab, for der er ingen udløbsdato på dit medlemskab.