Gå til hovedindhold

Ældre

Udgivet: af Annette Aggerbeck, www.aggerbeck-kommunikation.dk

Livet med børnebørn

Et nyt kapitel i vores liv begynder, når vi får børnebørn. Som bedsteforældre kan vi tilbyde noget unikt. Læs her om, hvordan du opbygger et godt forhold til dit barnebarn og dets forældre.

Når vi bliver bedsteforældre, får vi mulighed for at give vores børnebørn noget, som ingen andre kan. Ofte har vi som bedsteforældre mere overskud end forældrene, fordi vores hverdag ikke er så presset. Vi kan være sammen om aktiviteter, der tager tid og foregår i et helt andet og mere roligt tempo, end børnebørnene ellers er vant til i deres hverdag. De kan dermed få mulighed for at opleve et helt særligt nærvær og få en tiltrængt pause i en ofte meget travl hverdag. 

Vi kan give vores børnebørn indblik i ting, som hører vores tid til, ved for eksempel at fortælle historier fra vores egen barndom. Vi kan også lære dem ting, som ikke er så fremme i nutiden som for eksempel at lægge kabaler. 

Ud over at vi kan få stor betydning for vores børnebørn, kan de også få stor betydning for os. De kan være med til at give livet endnu større mening og få os til at føle, at der er brug for os. Børnebørnene kan desuden være med til at holde os både fysisk og mentalt aktive. 

De kan være med til at give livet endnu større mening og få os til at føle, at der er brug for os. Børnebørnene kan desuden være med til at holde os både fysisk og mentalt aktive.

Meld klart ud

Meget har ændret sig, siden nutidens bedsteforældre selv var børn. I dag tilbringer bedstemor ikke længere nødvendigvis dagen i en lænestol med et hækletøj. Mange ældre er erhvervsaktive højere op i alderen end førhen, og mange har efter deres pension travle liv fyldt med aktiviteter. Vi er blevet sundere, mere aktive og lever længere. Aldringsprocessen er anderledes. Det betyder, at der er stor forskel på, hvordan vi er bedsteforældre. Hvor nogle bedsteforældre tilbringer meget tid sammen med deres børnebørn og har tætte bånd, har andre knap så tætte bånd og bruger mere tid på egne aktiviteter.

Ifølge familievejleder Kirsten Brok er det vigtigt at huske på som bedsteforælder, at det langt hen ad vejen afhænger af en selv, hvor betydningsfuld man bliver i sine børnebørns liv. 

- Det er vigtigt, at man har tid og lyst til at være betydningsfuld i sit barnebarns liv. Hvis man går ind i en relation, forpligter det. Så tænk over, hvor meget tid og energi, du kan og vil bruge på dit barnebarn, så du holder det, du ”lover”, siger Kirsten Brok.

 

Hvis man går ind i en relation, forpligter det. Så tænk over, hvor meget tid og energi, du kan og vil bruge på dit barnebarn, så du holder det, du ”lover”

 

Afstem forventningerne

Problemer mellem bedsteforældre, forældre og barn opstår typisk, fordi man har forskellige forventninger, som man ikke får talt om. Hvilke forventninger forældrene har til en som bedsteforælder, afhænger meget af den relation, man har i forvejen. 

- Hvis man for eksempel altid har stået meget til rådighed, er det forståeligt, hvis det voksne barn har en forventning om, at det fortsætter, når barnebarnet kommer til verden, siger Kirsten Brok.

Det er vigtigt, at man får forventningsafstemt med sine voksne børn, så der ikke så let opstår misforståelser og konflikter. 

- Det kan være fint nok at snakke om forventninger, før barnet bliver født, men vi aner ikke, hvordan det er at være forældre og bedsteforældre, før vi er det. Derfor er forventninger noget, man skal afstemme løbende, siger Kirsten Brok.

 

Derfor er forventninger noget, man skal afstemme løbende

 

Sæt klare grænser for dig selv

Selvom man ønsker at være betydningsfuld i sit barnebarns liv, betyder det ikke, at man altid skal stå til rådighed. Nogle bedsteforældre har svært ved at sige nej og stiller op for deres voksne børn, selvom de måske ikke har overskuddet. 

- Du har lov til at sætte grænser. Ellers kan du ende med at føle dig udnyttet, og det kommer der ikke noget godt ud af – heller ikke for barnet. Sæt dine personlige grænser, så du sørger for at have hjertet med og kan være bedsteforælder af lyst. Jo mere afklaret, du er, om hvad du vil og ikke vil, desto nemmere er det for dig at sige fra og til i tide og på en god måde, siger Kirsten Brok. 

 

Du har lov til at sætte grænser. Ellers kan du ende med at føle dig udnyttet, og det kommer der ikke noget godt ud af – heller ikke for barnet.

 

Der kan opstå situationer, hvor du måske ikke har overskuddet til at stille op, men vælger at gøre det alligevel. 

- Hvis du gør det og er bevidst om, hvorfor du gør det, vil du ikke så nemt føle dig udnyttet eller overbelastet. Du gør det måske, fordi det føles vigtigt at hjælpe til, hvis der er opstået et særligt behov i familien. Når du er bevidst om, hvorfor du stiller op, giver det dig en følelse af selv at vælge, siger Kirsten Brok. 

Generationsforskelle

Vores syn på børn har forandret sig gennem generationerne. Tidligere havde forældre en mere autoritær opdragelsesstil, hvor man gik meget op i god opførsel og ofte korrigerede børns adfærd ved at kritisere dem og få dem til at skamme sig. 

- I dag opfatter vi børn som ”kompetente, men uerfarne”. De har brug for vejledning til at begå sig og forstå samspillet mellem mennesker, i stedet for at man ”kun” korrigerer deres adfærd. Forældre i dag ønsker ikke, at deres børn skal skamme sig, for vi er mere bevidste om, at det er dårligt for deres udvikling og kan give dem problemer med lavt selvværd. Hvis man som bedsteforælder ikke forstår den udvikling, risikerer man at synes, at ens børnebørn er uopdragne og uartige, at de får lov til for meget osv. Men der kommer ikke noget godt ud af, at bedsteforældre underkender forældrenes værdier og opdragelsesstil, siger Kirsten Brok.

 

I dag opfatter vi børn som ”kompetente, men uerfarne”. De har brug for vejledning til at begå sig og forstå samspillet mellem mennesker, i stedet for at man ”kun” korrigerer deres adfærd.

 

Respekter forældrenes grænser

Det kan skabe stor forvirring hos barnet, hvis bedsteforældrene ikke respekterer forældrenes grænser og opdragelsesstil i forhold til barnet.

- Hvis man underkender barnets forældre, signalerer man over for barnet, at mor og far ikke har styr på tingene. Det gør barnet utrygt og forvirret. Det giver desuden grobund for konflikter. Så det er meget vigtigt, at man respekterer forældrenes grænser. Hvis forældrene for eksempel har meldt ud, at barnet skal i seng kl. 20, eller at det ikke må få sukker ved pasning, bør det respekteres, siger Kirsten Brok. 

 

Hvis forældrene for eksempel har meldt ud, at barnet skal i seng kl. 20, eller at det ikke må få sukker ved pasning, bør det respekteres

 

Når I er sammen alle sammen, gælder forældrenes grænser som udgangspunkt. Hvis barnet spørger dig om lov til noget, kan du sige: ”Spørg din far eller mor”. Men er du alene sammen med dit barnebarn, er det dine grænser der gælder, dog uden at du underkender forældrenes grænser på vigtige områder.

- Hvis du er alene sammen med dit barnebarn, har forældrene ”delegeret” ansvaret for barnet til dig. Du kan derfor lade dine regler gælde i dit eget hjem, men vær bevidst om, at du gør det ud fra et personligt udgangspunkt og ikke ud fra et mere gammeldags opdragelsesudgangspunkt. Du underkender ikke forældrenes grænser, hvis du for eksempel siger til dit barnebarn: ”Jeg bryder mig ikke om, at du hopper i sofaen”, eller: ”Hos mig kan jeg lide, at vi bliver siddende ved bordet, til vi er færdige med at spise.” De fleste velfungerende børn kan sagtens finde ud af, at der er forskel på, hvad de må ude og hjemme, og at de for eksempel skal sige tak for mad og sidde pænt ved bordet hos deres bedsteforældre, siger Kirsten Brok.

Vi kan være sammen om aktiviteter, der tager tid og foregår i et helt andet og mere roligt tempo, end børnebørnene ellers er vant til i deres hverdag

Flere børnebørn

Hvis man har flere børnebørn, er det ifølge Kirsten Brok vigtigt at sørge for, at der er nogenlunde lige meget plads til alle, og at man ikke gør for stor forskel på dem. 

- Nogle gange vil der være et barnebarn, hvor der er en særlig tilknytning. Måske har man passet barnebarnet mere og har fået et tættere bånd. Det er ikke et problem, hvis alle børnebørn er velkomne, og man ikke forskelsbehandler det særlige barnebarn på bekostning af de andre. Velfungerende børn kan godt tåle, at der er en lille forskel i relationerne, men ikke i privilegierne, siger Kirsten Brok.

 

Velfungerende børn kan godt tåle, at der er en lille forskel i relationerne, men ikke i privilegierne

 

Forskel på morforældre og farforældre

Traditionelt set har mange anset mormor for at have større betydning for barnebarnet end farmor, fordi mor og datter ofte har været mere knyttet til hinanden som voksne end mor og søn. Men det er ikke nødvendigvis sådan, at mormor altid er den vigtigste for barnebarnet. Kirsten Broks erfaring er, at båndet mellem barnebarn og henholdsvis morforældre og farforældre oftere handler om, hvem der har tid, lyst og ressourcer til at være der meget for barnebarnet. Det handler desuden også om, hvorvidt der er en god og respektfuld relation mellem de voksne.

- Det er forældrenes medansvar, hvor betydningsfulde de forskellige bedsteforældre får lov at blive. Det vigtigste er hele tiden at have barnets behov i fokus og ikke egne præferencer, siger Kirsten Brok. 

Ideer til ting I kan lave sammen:

 • Læse bøger

 • Fortælle historier fra din egen barndom

 • Lære dit barnebarn at hækle, strikke og brodere

 • Reparere ting sammen

 • Lære dem forskellige fugle at kende

 • Give dem glæden ved naturoplevelser

 • Lære dem at lave dine yndlingsretter fra din egen barndom

 • Vise dem hvordan man sylter

 • Bage kager sammen

 • Kigge i fotoalbums med dem

 • Besøge museer

 • Plante blomster i haven

Nyt & Sundt - ny viden om din sundhed

Nyt & Sundt produceres i samarbejde med Netdoktor, som er ansvarlig for indholdet. Artiklerne i Nyt & Sundt belyser ikke nødvendigvis de enkelte emner (herunder symptomer, udredning og behandling) udtømmende, og indholdet må kun bruges som supplement og ikke som erstatning for professional rådgivning og behandling af en faglig ekspert på området. Eksperternes ytringer og eventuelle holdninger er ikke et udtryk for Sygeforsikringen "danmark"s holdning til et givent emne.

Læs mere om Nyt & Sundt

SymptomTjekker

Danmarks første avancerede symptomtjekker, den er udviklet af læger og understøttet af kunstig intelligens. Prøv den anonymt og gratis.

Prøv symptomtjekker

Mere fra Sygeforsikringen "danmark"

Hvordan er det at gå rundt med en sygdom, når andre ikke kan se den?

Vi sætter fokus på, hvordan det er at leve med en usynlig sygdom, og giver mikrofonen til nogle af de danskere, der hver dag lever med en skjult lidelse.

Tjek din medicin og hold styr på dit indtag

Alt omkring din medicin - trygt og anonymt. Bliv klogere på din medicin og hold styr på den medicin, du har brug for.

Bliv medlem af danmark

Når du melder dig ind i ”danmark”, giver du dit helbred en forsikring. Og er du først medlem, kan det blive et livslangt bekendtskab, for der er ingen udløbsdato på dit medlemskab.