Gå til hovedindhold

Øre, øjne og mund

Udgivet: af Else Marie Andersen, www.hjernekommunikation.dk

Sådan lever du med tinnitus

For langt de fleste er den bedste behandling mod tinnitus at fokusere på noget andet. ”Det handler om at lære hjernen, at lyden ikke er farlig”, siger hørekonsulent Ann-Christin Sommer.

Gåture i skoven eller langs vandet. Beroligende musik eller naturlyde i ørerne. En podcast med en kedelig stemme i et lavt toneleje, hvis du er generet af tinnitus ved sengetid eller i løbet af natten.

Sådan lyder nogle af de gode råd, som hørekonsulent Ann-Christin Sommer giver til de mange, der kontakter Region Hovedstadens kommunikationscenter for at få hjælp til at takle deres tinnitus.

Tinnitus kommer af en eller anden grund. Sjældent af en alvorlig grund, men det ved den ubevidste filtermekanisme i hjernen ikke.

777.000 danskere lever med tinnitus, der opleves som susende lyd eller hyletoner i øret. En lille procentdel af de ramte er voldsomt generet af lyden, men kun i meget sjældne tilfælde er det muligt at fjerne den. Med de rette råd og redskaber kan du derimod fjerne opmærksomheden fra tinnitus og dermed blive mindre generet af lyden.

- Vi ved, at beroligende lydmiljøer har god effekt på tinnitus. Det handler om at lære hjernen, at lyden ikke er farlig. Hvis undersøgelser af hørelsen har vist, at der ikke er tale om høretab eller en sygdom, som skal behandles, er det gode råd, at du skal slippe opmærksomheden på lyden og i stedet få ro med, at der er et lille fejlsignal fra høresystemet, siger hørekonsulent og audiologopæd Ann-Christin Sommer.

Stress forstærker tinnitus

Lægers og hørekonsulenters erfaring viser, at tinnitus bliver oplevet meget forskelligt. Mange går med tinnitus i årevis uden at være generet af lyden, men stress, angst og andre ubalancer i kroppen kan udløse en tinnitus, men kan også forstærke en eksisterende tinnitus.

- Tinnitus kommer af en eller anden grund. Sjældent af en alvorlig grund, men det ved den ubevidste filtermekanisme i hjernen ikke. Den sender lyden videre, fordi noget ikke er, som det plejer. Det kan være en stresstilstand, søvnmangel, angst, usikkerhed eller depression. Hvis du er i en periode i dit liv, hvor du har en ubalance i kroppen, vil signalet typisk blive forstærket, forklarer Ann-Christin Sommer.

777.000 danskere lever med tinnitus, der opleves som susende lyd eller hyletoner i øret. Med de rette råd og redskaber kan du ofte fjerne opmærksomheden fra tinnitus og dermed blive mindre generet af lyden.

Når lægens alarmklokker ringer

Som nævnt kan tinnitus i helt sjældne tilfælde være alvorlig og kræve lægelig behandling.

Har du f.eks. kun tinnitus i det ene øre, eller er hørelsen på øret pludselig blevet dårligere i løbet af få måneder, skal du opsøge lægen. Også hvis lyden er pulserende.

- Høretab eller tinnitus i det ene øre - eller pulserende lyd i øret, får lægens alarmklokker til at ringe, for det kan f.eks. tyde på en knude på hørenerven, en udposning af et blodkar i øregangen, eller at der er noget galt i karret, siger cheflæge på Rigshospitalets Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Mads Klokker.

Han forklarer, at tinnitus udløst af en udposning på blodkar giver en pulserende lyd, som lægen kan høre med et stetoskop. En knude på hørenerven giver høretab i det ene øre og kan afsløres ved en radiologisk undersøgelse.

Hvis du prøver at overdøve tinnitus, siger hjernen: Hov hov, jeg prøver faktisk at advare dig om noget, der er i ubalance...

Skønsmæssigt er det kun 20 personer, der hvert år får konstateret tinnitus som følge af unormale blodkar, mens en knude på hørenerven er lidt hyppigere svarende til 2-300 nye tilfælde årligt, ifølge Mads Klokker. Langt de fleste menneskers tinnitus kan kun høres af den person, der har tinnitus. Den kan hverken høres eller måles hos lægen – og betegnes som en subjektiv tinnitus.

Årsag til tinnitus er oftest uklar

Men hvorfor hører nogle mennesker en lyd, som ikke kan måles, og som andre ikke kan høre?

- Der er en hel masse teorier, men i de fleste tilfælde kender vi ikke den præcise årsag, siger Mads Klokker.

Teorierne strækker sig fra, at tinnitus kan udløses af et lille hår eller ørevoks, der sidder og kratter på trommehinden eller som følge af defekte hårceller i det indre øre - til at være stressudløst. Vi kan se, at der blandt patienter med den subjektive tinnitus er en overrepræsentation af folk, der er stressede eller pressede af en eller anden grund, siger Mads Klokker.

Det handler om at lære hjernen, at lyden ikke er farlig.

For nogle mennesker opstår tinnitus, når de bliver ældre og får høretab, men også unge og midaldrende får tinnitus, og nogle får det, hvis de hører meget høj musik f.eks. til koncerter eller fordi de går med høretelefoner, der er skruet for højt op.

- Har du været til en koncert med meget høj musik, går tinnitus ofte væk efter et døgn eller to, hvor det synger lidt i ørerne, siger Mads Klokker.

Tinnitus kan ifølge Mads Klokker også komme af at gå med forhøjet blodtryk, af medicin som f.eks. Klorokin (malariamedicin), salicylsyre i kodimagnyler eller på grund af cancermedicin som cytostatika, men også det du spiser eller på anden måde udsætter kroppen for, kan indvirke på tinnitus:

- Rygning, stort kaffeforbrug, visse typer medicin og stress kan påvirke blodtrykket, og det kan spille ind på tinnitus. Tinnitus ses også i efterforløbet til hjernerystelse. Det er dog langt hyppigere hos personer, der har været udsat for støj, siger Mads Klokker.

Kvinder og tinnitus

Selv om den nationale sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen viser, at flest mænd oplever at have tinnitus, er det ifølge cheflæge Mads Klokker sådan, at det især er kvinder, der opsøger læge. To ud af tre patienter, der kommer til Rigshospitalet med tinnitus, er ifølge Mads Klokker kvinder, der er generet af tinnitus.

- Generelt er kvinder væsentlig bedre end mænd til at opsøge læge, hvis de oplever symptomer. De er også bedre end mænd til at føle, hvad de oplever indvendig, siger han og uddyber:

- Om det er, fordi kvinder er mere stressede, eller gør sig ekstra umage med det, de skal gøre, og derfor måske presser sig selv noget mere, ved vi ikke. Man kan ikke udelukke, at tinnitus kan være hormonelt betinget, men det er ikke den fulde forklaring, siger Mads Klokker og fortsætter:

- For nogle kvinder kan hormonbehandling måske hjælpe, hvis tinnitus opstår i forbindelse med menopausen. Især hos de kvinder, der også har hovedpine og migræne, som kan stresse kroppen og dermed give anledning til tinnitus. Men hormonbehandling er ikke førstevalg i behandling. Derimod betyder det mentale og dit mindset rigtig meget for, hvor meget du registrerer din tinnitus.

Mentale strategier hjælper

Er du blevet undersøgt af lægen, og er der ikke har fundet sygdom eller anden objektiv forklaring på din tinnitus, kan du søge hjælp til at takle din tinnitus flere steder. Blandt andet på et kommunikationscenter.

- Det gælder om at lære nogle mentale strategier til at være med sin tinnitus og lære hjernen at slippe opmærksomheden på lyden, forklarer Ann-Christin Sommer.

Det gælder om at lære nogle mentale strategier til at være med sin tinnitus og lære hjernen at slippe opmærksomheden på lyden.

Hun anbefaler som regel at opholde sig i lydmiljøer, der er behagelige, afslappende, rolige og naturlige. Det kan være gåture ved havet eller i skoven. Kan man ikke komme til det, fordi lyden f.eks. først bliver generende ved sengetid, er der forskellige gratis apps med naturlyde og beroligende musik. Musiker Niels Eje har udviklet musik, der har dokumenteret beroligende effekt på nervesystemet. Du kan abonnere og købe det digitalt på Musicure.dk.

- Eller lyt til Fald-I-Søvn-Podcast, FISP, der er udviklet til folk med søvnbesvær. Stemmen taler langsomt og roligt f.eks. om farven grøn, om Sjællands broer eller om lokalplan for golfbane på Sejerø. Det får de fleste til at falde i søvn, griner Ann-Christin Sommer.

Tinnitus og stress

Men har du en stressproblematik oveni tinnitus, skal du have telefonen ud af soveværelset.

- Dér råder vi til at investere i en lydgenerator, som kan lave en stille lydkulisse. Ikke for at overdøve tinnitus, men for at øret har noget andet at beskæftige sig med end tinnitus. Prøv at google ”bedside noise generator” eller ”relaxation”.

Et andet vigtigt råd til tinnitus-ramte er også, at du skal undgå at overdøve tinnitus med en højere lyd, for det ender i et uhensigtsmæssigt kapløb.

- Hvis du prøver at overdøve tinnitus, siger hjernen: Hov hov, jeg prøver faktisk at advare dig om noget, der er i ubalance, og så risikerer du, at tinnitus bliver skruet endnu højere op, for hjernen forsøger jo at hjælpe dig med at fortælle, at du har en ubalance, og den vil tale endnu højere til dig, hvis du ikke vil høre, siger Ann-Christin Sommer.

Lydstimulering er en mulighed

For de patienter, der er så hårdt ramt, at de hverken kan koncentrere sig eller sove på grund af tinnitus, kan lydstimulering være en løsning.

- Vi har noget, der hedder masker til dem uden hørenedsættelse. Det er et slags høreapparat, der ikke forstærker lyden, men derimod prøver at ramme den frekvens, som tinnitus opleves at være på, og som undertrykker lyden fra tinnitus. Der findes også forskellige typer naturmedicin, som fx Ginkgo Biloba. Det kan dog ikke påvises, at det virker, siger Mads Klokker.

Typisk er det den praktiserende øre-, næse- halslæge, der henviser til masker, efter at have undersøgt øret med otoskopi og audiogram.

Hver 6. dansker har tinnitus

Den seneste undersøgelse af danskernes sundhed, Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil, offentliggjort i 2022, viser, at:

  • Omkring 777.000 danskere er estimeret til at have tinnitus, og tallet er stigende og udgør nu 16,1 % af befolkningen, dvs. cirka hver 6. dansker.

  • Flest mænd har tinnitus, nemlig 19 %, mens 13,4 % kvinder har det.

  • Jo ældre, jo flere oplever at have tinnitus.

  • Dog er det knap hver 10. ung under 24 år, der anslås at have tinnitus.

Tinnitus er som udgangspunkt ikke arveligt. Det er høretab derimod. Da tinnitus kan opstå som følge af høretab, kan den slags tinnitus være arvelig.

Kilde: Høreforeningen

Nyt dansk center forsker i tinnitus

Rigshospitalets Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi har oprettet et internationalt Center for Hørelse og Balance, hvori der samarbejdes med Dansk Teknisk Universitet, som har ansatte i centret, foruden der også samarbejdes med dansk industri, patientforeninger og House of Hearing. Centret er blandt andet i gang med at etablere grundvidenskabelig forskning, og den første ph.d. i tinnitus er søsat. Ifølge Mads Klokker ventes høre- og balancecentret at blive et af verdens 5-10 største videnscentre inden for hørelse, balance og tinnitus.

Mads Klokker, Cheflæge på Rigshospitalets Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi.
Hørekonsulent Ann-Christin Sommer

Mere om øre, øjne og mund

Se flere artikler om emnet

Nyt & Sundt - ny viden om din sundhed

Nyt & Sundt produceres i samarbejde med Netdoktor, som er ansvarlig for indholdet. Artiklerne i Nyt & Sundt belyser ikke nødvendigvis de enkelte emner (herunder symptomer, udredning og behandling) udtømmende, og indholdet må kun bruges som supplement og ikke som erstatning for professional rådgivning og behandling af en faglig ekspert på området. Eksperternes ytringer og eventuelle holdninger er ikke et udtryk for Sygeforsikringen "danmark"s holdning til et givent emne.

Læs mere om Nyt & Sundt

SymptomTjekker

Danmarks første avancerede symptomtjekker, den er udviklet af læger og understøttet af kunstig intelligens. Prøv den anonymt og gratis.

Prøv symptomtjekker

Mere fra Sygeforsikringen "danmark"

Hvordan er det at gå rundt med en sygdom, når andre ikke kan se den?

Vi sætter fokus på, hvordan det er at leve med en usynlig sygdom, og giver mikrofonen til nogle af de danskere, der hver dag lever med en skjult lidelse.

Tjek din medicin og hold styr på dit indtag

Alt omkring din medicin - trygt og anonymt. Bliv klogere på din medicin og hold styr på den medicin, du har brug for.

Bliv medlem af danmark

Når du melder dig ind i ”danmark”, giver du dit helbred en forsikring. Og er du først medlem, kan det blive et livslangt bekendtskab, for der er ingen udløbsdato på dit medlemskab.