Gå til hovedindhold
kontakt
Se alle tilskud

Alment praktiserende læger (2024)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til alment praktiserende læger.

Tilskud gives i EU/EØS/UK

Betingelser for tilskud

I dagtiden
Gruppe 5
Gruppe 1
Gruppe 2

Konsultation (inkl. samtaleterapi)

-
-
79 kr.

Telefonkonsultation

-
-
61 kr.

Aftalt telefonkonsultation

-
-
61 kr.

Videokonsultation

-
-
79 kr.

Videokonference pr. modul á 10 min.

-
-
79 kr.

Sygebesøg (indtil 4 km) I

-
-
98 kr.

Sygebesøg (4,1 - 8 km) II

-
-
104 kr.

Sygebesøg (8,1 - 12 km) III

-
-
109 kr.

Sygebesøg (12,1 - 16 km) IV

-
-
115 kr.

Sygebesøg (16,1 - 20 km) V

-
-
120 kr.

Sygebesøg (over 20 km) VI

-
-
126 kr.

Besøg på ruten

-
-
98 kr.

Ved besøg ud over 21 km tillægges pr. km

-
-
3 kr.

Blodudtagning

-
-
22 kr.

Udtagning af prøve af livmoder, -mund, og -hals til cytologisk undersøgelse

-
-
11 kr.

Blærekaterisation

-
-
35 kr.

Fjernelse af fremmedlegemer fra øje, øregang, næse og svælg

-
-
24 kr.

Fjernelse af fremmedlegeme under hud eller negl

-
-
24 kr.

Næsetamponade, standsning af blødninger efter tandudtræk

-
-
24 kr.

Anlæggelse af mobiliserende bandage

-
-
24 kr.

Første behandling af mindre knoglebrud og reposition af skred i mindre led

-
-
48 kr.

Første behandling af større sår

-
-
48 kr.

Biopsi med efterfølgende mikroskopisk undersøgelse hos patolog

-
-
48 kr.

Fjernelse af negl

-
-
70 kr.

Paracentese af trommehinde

-
-
70 kr.

Fjernelse af subcutane eller dybereliggende svulster til patologisk undersøgelse

-
-
70 kr.

Operation for dybereliggende betændelse

-
-
70 kr.

Tapning af væskeansamling fra større led i terapeutisk øjemed

-
-
70 kr.

Venesectio

-
-
70 kr.

Andre betydelige operationer

-
-
94 kr.

Første behandling af brud på skinneben, lår, over- eller underarm

-
-
94 kr.

Reposition af store ledskred

-
-
94 kr.

Store udbredte læsioner og forbrændinger

-
-
94 kr.

Oplivningsforsøg

-
-
94 kr.

Fremsendelse af biologisk materiale

-
-
11 kr.

Udtagning og forsendelse af implanterede stimulatorer og pumper

-
-
70 kr.

Vejledning i svangerskabsforebyggende metoder

-
-
24 kr.

Vejledning og undersøgelse ifbm. anmodning om svangerskabsafbrydelse og/eller sterilisation

-
-
35 kr.

Vejledning i svangerskabsforebyggende metoder ved indlæggelse af spiral eller implanon

-
-
48 kr.

Fjernelse af implanon

-
-
70 kr.

Diagnose, udredning og opfølgning ved anvendelse af psykometriske tests

-
-
62 kr.

Fokuseret somatisk undersøgelse 

-
-
62 kr.

Instruktion i brug af kliniske skemaer

-
-
24 kr.

Ultralydsscanning 50 % af egenudgiften, dog maks.

-
-
350 kr.

Lægehjælp på øer

-
-
62 kr.

Rejsetillæg til øer

-
-
62 kr.

Blodprøvetagning fra åre inkl. præparation og centrifugering pr. forsendelse

-
-
24 kr.

Recept

-
-
36 kr.

Kolesteroltest, læge

-
-
79 kr.

Behandling af 2.sikrede i eget hjem

-
-
79 kr.

E-kommunikation

-
-
61 kr.

E-konsultation med kommunal akutfunktion

-
-
61 kr.

Aftalt specifik forebyggende indsats

-
-
79 kr.

Opsøgende hjemmebesøg

-
-
126 kr.

Abortstøttesamtale

-
-
79 kr.

Sundhedstjek til borgere på botilbud

-
-
79 kr.

Lægefaglig vurdering af patienter på kommunal akutfunktion

-
-
79 kr.

Konsulterende samtale (tillæg til børneundersøgelse)

-
-
79 kr.

2. og følgende sikrede ved samme besøg på institution

-
-
20 kr.

Samtaleterapi (konsultation)

-
-
79 kr.
I vagttiden
Gruppe 5
Gruppe 1
Gruppe 2

Konsultation 1*

-
-
99 kr.

Konsultation 2**

-
-
125 kr.

Videokonsultation 1*

-
-
99 kr.

Videokonsultation 2**

-
-
125 kr.

Telefonkonsultation 1*

-
-
73 kr.

Telefonkonsultation 2**

-
-
73 kr.

Besøg 1*

-
-
132 kr.

Besøg 2**

-
-
164 kr.

Afstandstakst ved besøg udover 10 km. 2** pr. km

-
-
3 kr.

Behandling af 2. sikrede i samme hjem 1*

-
-
99 kr.

Små vagtordninger på øer 1*

-
-
99 kr.

Små vagtordninger på øer 2**

-
-
125 kr.

2. og følgende sikrede ved samme besøg 1*

-
-
20 kr.

2. og følgende sikrede ved samme besøg 2**

-
-
26 kr.

Afstandstakst ved besøg udover 10 km. 1* pr. km

-
-
3 kr.

Behandling af 2. sikrede i samme hjem 2**

-
-
125 kr.

* mandag-fredag kl. 16-22lørdag kl. 08-20** mandag-fredag kl. 22-24lørdag kl. 20-24søn- og helligdag kl. 08-24Alle dage kl. 00-08