Fysioterapi (2021)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til fysioterapi. 

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud, at fysioterapeutisk behandling er udført af autoriseret fysioterapeut i et EU-/EØS-land.

"danmark" stiller ikke krav om forudgående lægehenvisning, men stiller de samme krav til behandlere, årsag og behandling, som skal være opfyldt for at få en lægehenvisning ifølge overenskomsten mellem regionerne og Danske Fysioterapeuter.
 
Der kan dog kun gives tilskud til én første konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. Der kan maksimalt gives tilskud til én behandling pr. dag. Dog gives tilskud til én normalbehandling eller én kort behandling eller én første konsultation samme dag som holdtræning. Bortset fra én kort behandling samme dag som opfølgende træningsterapi, kan der ikke gives tilskud til individuel behandling og opfølgende træningsterapi samme dag. 
 
De behandlingsformer, vi giver tilskud til, skal være omfattet af overenskomsten mellem regionerne og Danske Fysioterapeuter. Dette gælder også tilskud til midlertidige ydelser.
 
Vi giver tilskud, når
1. der er indikation for fysioterapeutisk behandling,
2. der er foretaget journalnotater på de enkelte patienter,
3. patienterne har symptomer eller funktionsnedsættelse, der hæmmer dem, og
4. der ikke er tale om rasktræning eller primær forebyggelse. 

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2

Fysioterapi

     
Første konsultation  133 133 133
Normalbehandling  88 88 88
Telefon-/videokonsultation - midlertidig ydelse  88 88 88
Kort behandling  59 59 59
Opfølgende træningsterapi 50 % af egenudgiften, dog maks.  30 30 30
Første konsultation samme dag som holdtræning  133 133 133
Normalbehandling samme dag som holdtræning  88 88 88
Kort behandling samme dag som holdtræning  59 59 59
Holdtræning 50 % af egenudgiften, dog maks.  59 59 59
Video-holdtræning - midlertidig ydelse 50 % af egenudgiften, dog maks.  59 59 59

 

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til al holdtræning på 600 900 1200

Tillæg for behandling i hjemmet

     
Afstandstillæg  10 10 10