Gå til hovedindhold
kontakt

Beregning af tilskud til medicin

Læs om hvordan dit tilskud til medicin bliver beregnet.

Beregning af tilskud til medicin

"danmark"s tilskud til receptpligtig medicin er afhængig af:

  • Hvilken gruppe du er medlem af

  • og om der gives offentligt tilskud til medicinen.


Skifter et lægemiddel fra at være ''tilskudsberettiget'' til at være "ikke tilskudsberettiget", bliver "danmark"s tilskudsprocent mindre. Men alt efter hvor stort det offentlige tilskud ville være, kan "danmark"s tilskud i kroner stige eller falde.

Bemærk, at der gælder særlige regler ved køb af medicinsk cannabis i forsøgsordning.

Det offentlige tilskud til medicin

Der gives kun offentligt tilskud i forhold til prisen på det billigste præparat med den samme kemiske sammensætning. Hvis du derimod vælger et dyrere præparat, må du altså selv betale merprisen.

Du kan læse mere om medicintilskudsgrænser på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Bemærk

Der gælder særlige regler for medicinsk cannabis – se nedenfor om medicinsk cannabis i forsøgsordning.

Tilskud til billig præparat og dyrt præparat

Eksempel:

Der findes to præparater med samme aktive indholdsstoffer. Det ene koster 200 kr. og det andet koster 280 kr.

Uanset hvilket præparat, du køber, vil det offentlige kun give tilskud til de 200 kr. Det betyder, at apoteket vil indberette 200 kr. til CTR.

Gruppe 5
Du får tilskud på 50 % af den del af prisen, der bliver indberettet til CTR (dvs. indberettet til CTR minus off. tilskud), og 25 % af det resterende beløb.

Gruppe 1
Du får tilskud på 100 % af den del af prisen, der bliver indberettet til CTR (dvs. indberettet til CTR minus off. tilskud), og 50 % af det resterende beløb.

Gruppe 2
Du får tilskud på 100 % af hele prisen, dvs. "danmark" dækker hele din udgift.

Billigt præparat

(200 kr.)

Dyrt præparat

(280 kr.)

Tilskud fra det offentlige

100 kr

100 kr

Egenbetaling (til apoteket)

200-100=100 kr.

280-100 = 180 kr.

Tilskud i Gruppe 5

50 % af 100 = 50 kr.

50 % af 100 = 50 kr.

25 % af 80 = 20 kr.
Tilskud i alt = 70 kr.

Tilskud i Gruppe 1

100 % af 100 = 100 kr.

100 % af 100 = 100 kr.

50 % af 80 = 40 kr.

Tilskud i alt = 140 kr.

Tilskud i Gruppe 2

100 % af 100 = 100 kr.

100 % af 180 = 180 kr.


Medicin der ikke indberettes til CTR

Præparat, som er receptpligtig,

men ikke bliver indberettet til CTR

Egenbetaling (til apoteket)

500 kr.

Tilskud i Gruppe 5

25 % af 500 kr. = 125 kr.

Tilskud i Gruppe 1

50 % af 500 kr. = 250 kr.

Tilskud i Gruppe 2

50 % af 500 kr. = 250 kr.


Hvad er CTR?

På kassebonen fra apoteket står der, om medicinkøbet er indberettet til CTR. CTR er det Centrale Tilskuds Register, hvor apoteket indberetter tilskudsberettiget medicinkøb.

  • Hvis medicinkøbet er indberettet til CTR, betyder det, at den offentlige sygesikring yder tilskud, afhængig af det samlede beløb, en person køber for på et år.

  • Hvis der findes flere præparater med samme aktive indholdsstoffer, yder den offentlige sygesikring kun tilskud til billigste præparat.

  • Beløbet, der indberettes til CTR, er derfor prisen på det billigste præparat - også når du evt. køber et dyrere produkt.

  • Hvis medicinkøbet ikke er indberettet til CTR, betyder det, at den offentlige sygesikring ikke yder tilskud.

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis forlænget

Forsøgsordning med medicinsk cannabis, der udløb i december 2021, er forlænget med en ny 4-årig periode frem til udgangen af år 2025.

Sygeforsikringen "danmark" forlænger også muligheden for at få tilskud til medicinsk cannabis i forsøgsordningen. Medlemmer af ”danmark”s Gruppe 1 og Gruppe 2 får tilskud på 50 % af egenbetalingen, og medlemmer af Gruppe 5 får tilskud på 25 % af egenbetalingen. ”danmark”s tilskud er således det samme som tilskuddet til medicin uden offentligt tilskud.

Efter ordningen skal medicinsk cannabis indberettes særskilt til Det Centrale Tilskudsregister for Cannabis (CTR-C).

Der er fortsat tale om en forsøgsordning, hvor vi samler erfaring med udviklingen af forbruget og udgifterne hertil.