Gå til hovedindhold

Beregning af tilskud til medicin

Læs om hvordan dit tilskud til medicin bliver beregnet.

Beregning af tilskud til medicin

"danmark"s tilskud til receptpligtig medicin er afhængig af:

  • Hvilken gruppe du er medlem af

  • og om der gives offentligt tilskud til medicinen.


Skifter et lægemiddel fra at være ''tilskudsberettiget'' til at være "ikke tilskudsberettiget", bliver "danmark"s tilskudsprocent mindre. Men alt efter hvor stort det offentlige tilskud ville være, kan "danmark"s tilskud i kroner stige eller falde.

Bemærk, at der gælder særlige regler ved køb af medicinsk cannabis i forsøgsordning.

Det offentlige tilskud til medicin

Der gives kun offentligt tilskud i forhold til prisen på det billigste præparat med den samme kemiske sammensætning. Hvis du derimod vælger et dyrere præparat, må du altså selv betale merprisen.

Du kan læse mere om medicintilskudsgrænser på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Bemærk

Der gælder særlige regler for medicinsk cannabis – se nedenfor om medicinsk cannabis i forsøgsordning.

Tilskud til billig præparat og dyrt præparat

Eksempel:

Der findes to præparater med samme kemiske sammensætning. Det ene koster 200 kr. og det andet koster 280 kr.

Uanset hvilket præparat, du køber, vil det offentlige kun give tilskud til de 200 kr. Det betyder, at apoteket vil indberette 200 kr. til CTR.

Gruppe 5
Du får tilskud på 50 % af den del af prisen, der bliver indberettet til CTR (dvs. indberettet til CTR minus off. tilskud), og 25 % af det resterende beløb.

Gruppe 1
Du får tilskud på 100 % af den del af prisen, der bliver indberettet til CTR (dvs. indberettet til CTR minus off. tilskud), og 50 % af det resterende beløb.

Gruppe 2
Du får tilskud på 100 % af hele prisen, dvs. "danmark" dækker hele din udgift.

Billigt præparat

(200 kr.)

Dyrt præparat

(280 kr.)

Tilskud fra det offentlige

100 kr

100 kr

Egenbetaling (til apoteket)

200-100=100 kr.

280-100 = 180 kr.

Tilskud i Gruppe 5

50 % af 100 = 50 kr.

50 % af 100 = 50 kr.

25 % af 80 = 20 kr.
Tilskud i alt = 70 kr.

Tilskud i Gruppe 1

100 % af 100 = 100 kr.

100 % af 100 = 100 kr.

50 % af 80 = 40 kr.

Tilskud i alt = 140 kr.

Tilskud i Gruppe 2

100 % af 100 = 100 kr.

100 % af 180 = 180 kr.

Medicin der ikke indberettes til CTR

Under tilskuddene til medicin kan du se, hvilket tilskud du kan opnå, hvis medicinen ikke indberettes til CTR

Hvad er CTR?

På kassebon'en fra apoteket står der, om medicinkøbet er indberettet til CTR. CTR er det Centrale Tilskuds Register, hvor apoteket indberetter tilskudsberettiget medicinkøb.

  • Hvis medicinkøbet er indberettet til CTR, betyder det, at den offentlige sygesikring yder tilskud, afhængig af det samlede beløb, en person køber for på et år.

  • Hvis der findes flere præparater med samme aktive indholdsstoffer, yder den offentlige sygesikring kun tilskud til billigste præparat.

  • Beløbet, der indberettes til CTR, er derfor prisen på det billigste præparat - også når du evt. køber et dyrere produkt.

  • Hvis medicinkøbet ikke er indberettet til CTR, betyder det, at den offentlige sygesikring ikke yder tilskud.

Medicinsk cannabis i forsøgsordning

Den 1. januar 2019 blev der indført en særlig tilskudsordning for medicinsk cannabis omfattet af den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft for køb foretaget fra 1. januar 2018.

Personer, som har en gældende terminalbevilling, får 100 % i tilskud fra det offentlige. Andre personer får 50 % i tilskud fra det offentlige til et årligt forbrug af medicinsk cannabis, der ikke overstiger 20.000 kr. Når det samlede forbrug overstiger 20.000 kr., ydes der ikke længere tilskud fra det offentlige. Læs mere herom på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Under forsøgsordningen får medlemmer af ”danmark”s Gruppe 1 og Gruppe 2 tilskud på 50 % af egenbetalingen, og medlemmer af Gruppe 5 får tilskud på 25 % af egenbetalingen. ”danmark”s tilskud til medicinsk cannabis i forsøgsordningen er således det samme som tilskuddet til medicin uden offentligt tilskud.

”danmark” giver tilskud efter de samme regler som medicin uden offentligt tilskud, da der er tale om en forsøgsordning med et helt særligt tilskud fra det offentlige og indberetning til Det Centrale Tilskudsregister for Cannabis (CTR-C). Vi har derfor endnu ingen erfaring med udviklingen af forbruget og udgifterne hertil.

"danmark" bruger cookies til at samle statistik
For at forbedre hjemmesiden og din brugeroplevelse bruger vi cookies til at indsamle statistik. Hvis du ikke vil acceptere det, så tryk 'Nej tak'. Hvis du derimod accepterer det, så tryk 'Jeg accepterer'. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på siden om cookies.
Læs mere om cookies