Gå til hovedindhold
kontakt

Vision, mission og værdier

"danmark" vil være kendt for let forståelige dækninger, der giver tryghed for medlemmerne. Her kan du blive klogere på "danmark"s vision, mission og værdier.

Vision - det vi vil

"danmark" vil være kendt for let forståelige dækninger, der giver tryghed for medlemmerne i form af stor økonomisk værdi af medlemskabet ved høje erstatnings- og lave omkostningsprocenter gennem digitalisering.

Mission - det vi tilbyder

Foreningens formål er på gensidigt grundlag at yde medlemmerne erstatning i sygdoms- og ulykkestilfælde - med fokus på forebyggelse.

Værdier - det vi styrer efter

Vi er hjælpsomme, uformelle, ukomplicerede, kompetente og menneskelige. Vi tager i vores rådgivning udgangspunkt i det enkelte medlems behov.

Vil du vide mere?

Mandlig Badmintonspiller

Du kan hurtigt få brug for "danmark"

Når du er medlem af "danmark", får du tilskud til tandlæge, briller, kontaktlinser, fysioterapi, vaccination, diætist, jordemoder og meget mere. Meld dig ind nu, mens du er rask. Du kan hurtigt få brug for "danmark"s mere end 350 forskellige tilskud.