Vision, mission og værdier

Vision - Det vi vil

"danmark" vil være kendt for let forståelige dækninger, der giver tryghed for medlemmerne i form af stor økonomisk værdi af medlemskabet ved høje erstatnings- og lave omkostningsprocenter gennem digitalisering.

Mission - Det vi tilbyder

Foreningens formål er på gensidigt grundlag at yde medlemmerne erstatning i sygdoms- og ulykkestilfælde - med fokus på forebyggelse.

Værdier - Det vi styrer efter

Vi er hjælpsomme, uformelle, ukomplicerede, kompetente og menneskelige. Vi tager i vores rådgivning udgangspunkt i det enkelte medlems behov.

Vil du vide mere?

Læs om foreningen