Psykologhjælp (2021)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til psykologhjælp.

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud, at psykologbehandling er udført i Danmark af en autoriseret psykolog.

Ved behandling uden offentligt tilskud, er det en betingelse for at få tilskud, at oplysningerne indberettes elektronisk fra psykologen til "danmark" efter fastlagt specifikation.

  Grp.S
Behandling ydet af autoriseret psykolog for psykiske lidelser, der er omfattet af henvisningsårsagerne 1-11 i Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper § 1 - dog ser vi bort fra alderskravene. 
 
 
 
Individuel/topersoners konsultation med offentligt tilskud  -
- for medlemmer under 18 år  200
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  300
- for medlemmer på 26 år eller ældre  200
Videokonsultation med offentligt tilskud  -
- for medlemmer under 18 år  200
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  300
- for medlemmer på 26 år eller ældre  200
Rådgivning pr. mail eller telefon med offentligt tilskud  -
- for medlemmer under 18 år  80
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  120
- for medlemmer på 26 år eller ældre  80
Individuel/topersoners konsultation uden offentligt tilskud  -
- for medlemmer under 18 år  300
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  450
- for medlemmer på 26 år eller ældre  300
Videokonsultation uden offentligt tilskud  -
- for medlemmer under 18 år  300
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  450
- for medlemmer på 26 år eller ældre  300
Rådgivning pr. mail eller telefon uden offentligt tilskud  -
- for medlemmer under 18 år  90
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  135
- for medlemmer på 26 år eller ældre  90
Gruppekonsultation 3-9 personer  -
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks.  100
- for medlemmer mellem 18 og 25 år: 50 % af egenudgiften, dog maks.  150
- for medlemmer på 26 år eller ældre: 50 % af egenudgiften, dog maks.  100

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til psykologhjælp omfattet af henvisningsårsag 1-11 på

7200

Psykologhjælp udenfor henvisningsårsag 1-11 for medlemmer under 26 år

 
Dækker psykiske lidelser, der ikke er omfattet af henvisningsårsagerne 1-11 jf. ovenfor.
 
Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at behandling indberettes elektronisk fra psykologen til "danmark" efter fastlagt specifikation.
 

Behandling ydet af autoriseret psykolog pr. behandling, pr. person.
 
 
 
 
Individuel/topersoners konsultation:  -
- for medlemmer under 26 år  300
Videokonsultation  -
- for medlemmer under 26 år  300
Rådgivning pr. mail eller telefon  -
- for medlemmer under 26 år  90
Gruppekonsultation 3-9 personer  -
- for medlemmer under 26 år: 50 % af egenudgiften, dog maks.  100

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til psykologhjælp udenfor henvisningsårsag 1-11 til medlemmer under 26 år på

2400

henvisningsårsager

Læs om de 11 henvisningsårsager.

Henvisningsårsager