Psykologhjælp (2020)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til psykologhjælp.

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud, at psykologbehandling er udført i Danmark af en autoriseret psykolog.

Ved behandling uden offentligt tilskud, er det en betingelse for at få tilskud, at oplysningerne indberettes elektronisk fra psykologen til "danmark" efter fastlagt specifikation.

  Grp.S
Behandling ydet af autoriseret psykolog for psykiske lidelser, der er omfattet af henvisningsårsagerne 1-11 i Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper § 1 - dog ser vi bort fra alderskravene. 
 
 
 
Individuel/topersoners konsultation med offentligt tilskud  200
Videokonsultation med offentligt tilskud  200
Rådgivning pr. mail eller telefon med offentligt tilskud  80
Individuel/topersoners konsultation uden offentligt tilskud  300
Videokonsultation uden offentligt tilskud  300
Rådgivning pr. mail eller telefon uden offentligt tilskud  90
Gruppekonsultation 3-9 personer 50 % af egenudgiften, dog maks.  100

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til psykologhjælp omfattet af henvisningsårsag 1-11 på

7200

Psykologhjælp udenfor henvisningsårsag 1-11 for medlemmer under 18 år

 
Dækker psykiske lidelser, der ikke er omfattet af henvisningsårsagerne 1-11 jf. ovenfor.
 
Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at behandling indberettes elektronisk fra psykologen til "danmark" efter fastlagt specifikation.
 

Behandling ydet af autoriseret psykolog pr. behandling, pr. person.
 
 
 
 
Individuel/topersoners konsultation:  -
- for medlemmer under 18 år  300
Videokonsultation -
- for medlemmer under 18 år  300
Rådgivning pr. mail eller telefon  -
- for medlemmer under 18 år  90
Gruppekonsultation 3-9 personer  -
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks.  100

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til psykologhjælp udenfor henvisningsårsag 1-11 til medlemmer under 18 år på

2400

henvisningsårsager

Læs om de 11 henvisningsårsager.

Henvisningsårsager