Sådan får vi din regning

Har du været til behandling, købt briller eller medicin? Fortæl, at du er medlem af "danmark", så indberetter behandleren regningen til os.

Som medlem af Gruppe 5, Gruppe 1 og Gruppe 2, kan du få tilskud fra "danmark". I langt de fleste tilfælde - faktisk mere end 97 procent - indberetter behandleren regningen direkte til "danmark". Du skal fortælle behandleren, at du er medlem af "danmark", så sørger de for at indberette regningen til os, når du har betalt den. Det vil stå på regningen, hvis den bliver overført til "danmark". Er du i tvivl, kan du spørge din behandler, om de indberetter regningen til "danmark".

Sådan får du tilskud

Tjekliste
 • Fortæl behandleren, at du er medlem af "danmark"
 • Behandleren indberetter regningen til "danmark", når du har betalt den
 • Tilskuddet bliver udbetalt, efter den aftale du har lavet med os

Særlige regler

For nogle ydelser er det et krav, at regningen bliver indberettet direkte til os fra behandleren.
Det gælder:

 • Medicin
 • Zoneterapi
 • Akupunktur som ikke er udført af en læge
 • Psykologhjælp uden offentligt tilskud
 • Jordemoder
 • Fodbehandling
 • Osteopati, som er udført af en autoriseret osteopat, der har gennemført osteopatisk uddannelse og er autoriseret fysioterapeut/kiropraktor eller af en autoriseret osteopat
 • Online konsultation hos privatpraktiserende, autoriseret klinisk diætist

I oversigten over tilskud kan du se, om det er en forudsætning for tilskud, at behandleren indberetter regningen elektronisk til "danmark". 

Gammel regning

Regninger er forældede efter 3 år. Det betyder, at "danmark" ikke giver tilskud til behandlinger og køb, som har fundet sted for mere end 3 år siden.

Hvis Behandleren ikke sender regningen

Hvis behandleren IKKE indberetter regningen til "danmark", skal du sende den originale regning pr. brev til dit lokalkontor eller logge ind og uploade regningen som en pdf-, png- eller jpeg-fil. Du uploader din regning under Beskeder > Skriv besked.

Bemærk, at vi IKKE giver tilskud på baggrund af en kopi af din regning.

På regningen skal oplysningerne om din behandling være specificeret og dit cpr-nummer skal stå på den. Hvis tilskuddet er på 2.000 kr. eller mere på regningen, skal du desuden uploade en kvittering for at du har betalt den. Det kan f.eks. være et kontoudtog fra din bank.

Hvis du har modtaget regningen som en pdf-fil og ikke kan uploade den, skal du printe den ud, vedlægge den og underskrive følgende erklæring: ”Jeg bekræfter, at jeg har modtaget og betalt de ydelser, der fremgår af denne regning, og at jeg ikke modtager eller vil søge om hel eller delvis refusion af udgiften fra anden side.”

Udbetaling af tilskud

Læs om, hvordan dit tilskud bliver udbetalt til dig.

Læs mere