Helbreds- og alderskrav

Hvis du gerne vil være medlem af "danmark", skal du opfylde vores helbreds- og alderskrav.

For at blive medlem af en af "danmark"s grupper, skal du opfylde følgende betingelser:

  • Dit ønske om indmeldelse i "danmark" skal være modtaget af et af "danmark"s kontorer, inden du er fyldt 60 år.
  • Du skal være fuldstændig rask i optagelsesøjeblikket og ikke lide af nogen ofte tilbagevendende sygdom eller af nogen legemssvaghed.
  • Du må ikke forvente at få eller have haft noget forbrug af medicin inden for de seneste 12 måneder.
  • Du må ikke have været i behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, psykolog eller andre behandlere inden for de seneste 12 måneder.
  • Du skal have fast bopæl i Danmark (undtaget Grønland og Færøerne) og være tilmeldt folkeregistret. Du kan også blive optaget som medlem, hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet og har et dansk cpr-nummer.

Hvad er en legemssvaghed?

En legemssvaghed kan betegnes som et anatomisk forhold, der gør, at man har funktionsnedsættelse. Det kan f.eks. være tilbagevendende eller permanent ondt i ryggen, eller det kan være en legemsdel, der mangler såsom et ben eller en arm.

Genetiske undersøgelser

"danmark" må ikke anvende genetiske undersøgelser i vores bedømmelse af din ansøgning. I henhold til Forsikringsaftalelovens § 3a må "danmark" ikke anmode om eller indhente eller modtage og bruge oplysninger, der kan belyse en persons arveanlæg og risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme.

Det betyder, at hvis vi modtager en ansøgning, som indeholder oplysninger om genetiske undersøgelser, kan vi blive nødt til at bede dig om at søge medlemskab på ny. Hvis vi på et senere tidspunkt – altså efter indmeldelsen - får disse oplysninger, vil de blive returneret.

Har du taget en sund beslutning?

Bliv medlem