Gå til hovedindhold

Ordinær generalforsamling

Her kan du se dagsorden for ordinær generalforsamling i Sygeforsikringen "danmark"

Generalforsamlingen afholdes
fredag den 28. april 2023 kl. 11.00

på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København

Mødets dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2022 m.v. til godkendelse

4. Godkendelse af aflønningspolitik

5. Godkendelse af ændringer af "danmark"s lokalvedtægter

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra hver af lokalafdelingerne:
Nordsjælland, Fyn, Østjylland samt Midt- og Vestjylland

7. Valg af formand blandt bestyrelsens medlemmer

8. Valg af statsautoriseret revisor

9. Forslag fra Syd- og Sønderjylland om genvalgsbegrænsning

10. Eventuelt

Læs om reglerne for deltagelse i §10 i "danmarks"s vedtægter under "Foreningens ledelse"