Gå til hovedindhold
kontakt

Persondatapolitik Sygeforsikringen "danmark"

Sygeforsikringen "danmark" behandler en række personoplysninger om dig for at kunne administrere dine forsikringsforhold eller i forbindelse med, at du er besøgende på vores hjemmeside eller på Sygeforsikringen "danmark"-siden på Facebook. Vi behandler altid dine oplysninger fortroligt.

Nedenfor kan du læse nærmere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Du kan også læse om dine rettigheder i forbindelse med "danmark"s behandling af dine oplysninger.

Hvem er ansvarlig for mine personoplysninger?

"danmark" er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager og behandler om dig. Det vil sige:

Sygeforsikringen "danmark"
cvr-nr.: 22 65 65 11
Palægade 5 1261
København K
Tlf. 70 10 90 70

Hvilke oplysninger behandler "danmark"?

"danmark" behandler kun oplysninger, der er relevante og nødvendige i forhold til tegning og administration af dit medlemskab og dine forsikringsforhold hos "danmark", eller - hvis du har tegnet tillægsforsikringer - hos vores samarbejdspartnere.

De oplysninger, vi behandler og registrerer om dig, er:

 • Oplysninger, du selv har afgivet til os i forbindelse med ansøgning om medlemskab. Det drejer sig om:

  • dine kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv.)

  • dit cpr-nummer

  • opkrævningsoplysninger (kontonummer mv.)

  • de helbredsoplysninger, du eventuelt har afgivet i forbindelse med din optagelse i "danmark" eller senere

  • eventuelle yderligere helbredsoplysninger, som vi har indhentet med dit udtrykkelige samtykke fra behandlere i forbindelse med behandling af din optagelse i "danmark"

 • Oplysninger, du har selv har afgivet til os i forbindelse med tegning af tilvalgsforsikringer

 • Oplysninger, som vi modtager fra behandlere, apotekere, optikere m.fl. om forsikringsdækkede behandlinger eller køb (oplysninger, der fremgår af fakturaen, herunder behandlingstype/medicingruppe, beløb og cpr-nummer mv.)

 • Verifikation og opdateringer af dine oplysninger fra CPR-registeret om navn og adresse. Hvis du har navne- og adressebeskyttelse, opdateres oplysningerne ikke

 • Oplysninger om kontingentbetaling/betaling for forsikringen og udbetalinger af tilskud

 • Oplysninger om forsikringsdækningen

 • Kommunikation mellem dig og "danmark"

 • Oplysninger, som registreres ved din brug af selvbetjeningen og "danmark"s hjemmeside (cookies)

 • Oplysninger du som besøgende efterlader på "danmark"s hjemmeside

 • Oplysninger du som besøgende efterlader på Sygeforsikringen "danmark"-siden på Facebook

Hvad er formålet med behandlingen?

"danmark" behandler dine oplysninger i forbindelse med behandling af din ansøgning om optagelse i "danmark" og for at kunne administrere dit medlemskab og dine forsikringsforhold, herunder sikre korrekt udbetaling af tilskud.

"danmark" er derudover pålagt en række lovgivningsmæssige forpligtelser som forsikringsvirksomhed. I det omfang det er nødvendigt for at kunne overholde disse forpligtelser, vil "danmark" også behandle dine oplysninger. Derudover kan vi bruge dine oplysninger til at lave statistikker og analyser for at kunne forbedre vores dækninger.

Du kan læse nærmere i oversigten nedenfor.

Hvad er behandlingsgrundlaget?

"danmark" skal have et behandlingsgrundlag for at behandle dine oplysninger. Du kan se behandlingsgrundlaget i oversigten nedenfor. Behandlingen af dine oplysninger vil i nogle tilfælde være dækket af flere af de beskrevne retsgrundlag.

Oversigt

Oplysning/aktivitet

Formål

Behandlingsgrundlag

Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon, e-mailadresse)

Oplysningerne anvendes til "danmark"s kommunikation med dig, herunder til fremsendelse af police, opkrævninger og information om medlemsforholdet.

Hvis du har registreret dit telefonnummer, kan vi bruge det til at bekræfte din identitet ved telefoniske henvendelser til "danmark".

Hvis du har registreret dit mobilnummer, kan vi bruge det til at sende dig servicebeskeder på sms vedrørende din forsikring.

"danmark" bruger din e-mailadresse til at sende dig besked, når der er nyt om din forsikring. Ved registrering af din e-mailadresse vælger du selv, om du ønsker at modtage andre typer af e-mails, herunder markedsføring.

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive benyttet til markedsføring uden dit udtrykkelige samtykke.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

Cpr-nummer

"danmark" registrerer dit cpr-nummer for at sikre en entydig identifikation af dig i forbindelse med indmeldelse, medlemskab og registrering af oplysninger om forsikringsdækkede behandlinger eller køb.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke), artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt), artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.

Navn og adresse på alle forsikrede på policen valideres i forbindelse med indmeldelse og opdateres automatisk fra CPR-registret. Dette gælder dog ikke, hvis man har navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke), artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt), artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.

"danmark" anvender endvidere dit cpr-nummer i forbindelse med eventuel udbetaling til din NemKonto.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt), artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.

Helbredsoplysninger i forbindelse med optagelse eller gruppeskift

Eventuelle oplysninger om helbredsmæssige forhold, som du selv har afgivet i forbindelse med din ansøgning om optagelse eller gruppeskift eller konkret har givet "danmark" samtykke til at indhente, behandles for at vurdere, om du opfylder "danmark"s kriterier for optagelse eller gruppeskift, som fremgår af forsikringsbetingelserne. Oplysningerne opbevares også i tilfælde af afslag.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke), og artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke).

Oplysningerne kan også anvendes til at kontrollere, at betingelserne for optagelse var opfyldt på indmeldelsestidspunktet.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse) og artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan gøres gældende).

Helbredsoplysninger i forbindelse med beregning og udbetaling af tilskud (fakturaoplysninger fra behandlere, apotekere, optikere m.fl.)

De fleste oplysninger modtages elektronisk fra behandlerne, dvs. tandlægen, optikeren, apoteket, fysioterapeuten m.fl. Ellers registreres oplysningerne manuelt ud fra indsendte/uploadede regninger. Oplysningerne anvendes til beregning af tilskud fra "danmark".

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt) og artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges).

"danmark" overfører udbetalingsoplysninger til Danske Bank, som sørger for at udbetalingen indgår på din konto.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

Dækningsoplysninger

"danmark" behandler oplysninger om den dækning, du har valgt, hos "danmark" og "danmark"s samarbejdspartnere (tilvalgsforsikringer) for at kunne administrere dine forsikringer.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

Tilvalgsforsikring

(kontaktoplysninger, cpr-nummer/fødselsdato, betalings-/dækningsoplysninger)

"danmark" videregiver relevante oplysninger om din tegning af tilvalg til den samarbejdspartner, der udbyder og skal administrere forsikringen. Dette sker i den periode, hvor du har mulighed for dækning fra den valgte forsikring.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke), artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt), artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.

Opkrævnings-oplysninger (registrerings- og kontonummer)

"danmark" overfører opkrævningsoplysningerne til Betalingsservice i forbindelse med opkrævning af betaling for forsikringen.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

Regres

"danmark" udveksler oplysninger med andre forsikringsselskaber i forbindelse med regres dvs. i tilfælde, hvor begge selskaber dækker samme behandling.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt) og artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan gøres gældende).

Statistik

Vi behandler dine oplysninger for at udarbejde statistiker, analyser og lignende med henblik på at kunne forbedre vores dækning. Behandlingen sker desuden med det formål at efterleve de lovgivningsmæssige krav til "danmark" som forsikringsselskab, herunder til udarbejdelse af risikoanalyser.

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse i forbedring af dækning og risikoafdækning), artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) og art 9, stk. 2, litra g (samfundsinteresse), og databeskyttelsesloven § 10.

Revision og kontrol

"danmark" udfører revision og kontrol af indberetning af behandlinger og køb til sikring af korrekt udbetaling af tilskud, og til sikring af, at betingelser for optagelse i "danmark" var opfyldt på indmeldelsestidspunktet.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse i kontrol af korrekt udbetaling), artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) og artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges).

Tvister

"danmark" kan behandle oplysninger, som er nødvendige for behandling af eventuelle tvister om medlemskab, dækning mv.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse i behandling af sag) og artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares).

Cookies

"danmark" anvender cookies på sygeforsikring.dk for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere i "danmark"s cookiepolitik her (cookies)

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser i at forbedre hjemmesiden).

Facebook

"danmark" behandler dine oplysninger, hvis du besøger "danmark"s side på Facebook, til at forbedre vores side, administrere dine evt. henvendelser, herunder i forbindelse med deltagelse i præmiekonkurrencer. "danmark" modtager statistik om facebookbrugere, som har udført en aktivitet på vores facebookside.

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser i at forbedre vores facebookprofil og administrere henvendelser).

Hvem modtager mine personoplysninger?

"danmark" videregiver alene dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at administrere dine forsikringsforhold, eller hvis vi er forpligtet til det i henhold til gældende lovgivning.

"danmark" videregiver dine oplysninger i relevant omfang til følgende:

 • opkrævningsoplysninger videregives til Mastercard Payment Services Denmark A/S (Betalingsservice) og Nets Denmark A/S (Nets Easy)

 • udbetalingsoplysninger videregives til Danske Bank, som sørger for at udbetalingen indgår på din konto

 • dit cpr-nummer videregives til KMD A/S, der administrerer NemKontoordningen, ved udbetaling af tilskud til NemKonto

 • dit navn og dine adresseoplysninger (medmindre du har adressebeskyttelse) opdateres og valideres på grundlag af dit cpr-nummer ved kontakt til Det Centrale Personregister

 • hvis samme behandling er dækket af flere forsikringer, behandler og videregiver "danmark" de nødvendige oplysninger til de pågældende forsikringsselskaber til brug for fordeling af erstatningskravet mellem selskaberne (regres).

Hvis du har tegnet tilvalgsforsikringer:

 • "danmark" videregiver oplysning om VKS-dækning (Visse Kritiske Sygdomme), helbredserklæringer i forbindelse med anmodning om tegning af forsikringen, kontaktoplysninger, cpr-nummer og oplysning om betaling af forsikringen til Forenede Gruppeliv

 • "danmark" videregiver oplysning om børneforsikringer, helbredserklæringer i forbindelse med anmodning om tegning af forsikringen, kontaktoplysninger, cpr-nummer og oplysning om betaling af forsikringen til If.

 • "danmark" videregiver oplysning om valg af rejseforsikring, kontaktoplysninger, cpr-nummer/fødselsdato og oplysning om betaling af forsikringen til Gouda Forsikring og Bupa Global Travel, så længe du har mulighed for at få dækning fra forsikringen..

Hvis du har givet andre på din police samtykke til at se dine oplysninger:

Du kan give andre på din police lov til at se alle eller nogle af dine oplysninger. Det gør du ved at logge ind på sygeforsikring.dk på selvbetjeningen og vælge, hvilke samtykker du vil give til andre på din police. Når du har givet samtykket, vil dine oplysninger kunne ses af dem, du har givet samtykke til. Hvis du har en tandforsikring hos "danmark" Erhverv og har givet andre på din police lov til at se alle eller nogle af dine oplysninger, vil de også kunne se dine "danmark" Erhverv-oplysninger.

Du kan når som helst ændre hvem, der må kunne se dine oplysninger, og hvad de må kunne se.

Brug af databehandlere

"danmark" kan overlade dine oplysninger til eksterne leverandører (databehandlere). "danmark" indgår databehandleraftaler med disse leverandører, hvis de behandler dine oplysninger på "danmark"s vegne.

"danmark" anvender Forsikringens DataCenter (FDC) og Adapt A/S som databehandlere, samt leverandører af it-services og hosting samt kommunikationsvirksomheder til tryk og udsendelse af breve mv.

Facebook

Hvis du besøger "danmark"s Facebookside, indsamler og behandler Facebook personoplysninger om dig, som beskrevet i Facebooks data- og cookiepolitik. Se nærmere herom på følgende links: facebook.com/about/privacy og facebook.com/policies/cookies.

Oplysningerne indsamles ved, at Facebook gemmer cookies på din computer, telefon, tablet eller andre internetforbundne enheder, når du bruger Facebook. Disse cookies er aktive i op til to år, medmindre du sletter dem. Indsamling af personoplysninger benytter Facebook til at forbedre sine produkter og "danmark"s Facebookprofil og til markedsføring.

Indsamlingen sker f.eks., hvis du deler et opslag, skriver kommentarer til et opslag, liker et opslag eller sender en besked i Messenger.

"danmark" og Facebook er derfor fælles dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid udøve dine rettigheder i henhold til persondatareglerne både over for os og over for Facebook.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

"danmark" opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål, eller så længe det er nødvendigt, for at vi kan efterleve gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

"danmark"s sletning tager udgangspunkt i bogføringsloven og de almindelige forældelsesregler efter dansk ret, herunder den absolutte forældelsesfrist på 10 år.

"danmark" sletter løbende dine oplysninger, når det ikke længere er nødvendigt, at vi har dem. "danmark" kan i nødvendigt omfang opbevare oplysninger om dig i op til 10 år efter du har opsagt dit medlemskab.

Hvordan er dine oplysninger beskyttet?

"danmark" passer godt på dine oplysninger og fører løbende kontrol med, at vi anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger hos os. Når du bruger vores selvbetjening på sygeforsikring.dk, er dine oplysninger beskyttet med en sikker kommunikationsforbindelse. Oplysningerne opbevares herefter i vores it-systemer, hvor adgangen er begrænset til personer med et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå oplysningerne. Disse personer er instrueret i, hvorledes dine persondata behandles forsvarligt.

"danmark" indgår skriftlige aftaler med de databehandlere, der anvendes, og der føres løbende kontrol med, at de på tilsvarende vis behandler dine oplysninger fortroligt og træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Dine personoplysninger overføres som udgangspunkt ikke til behandling i lande uden for EU.

Dog overlader "danmark" i visse tilfælde it-teknisk support til lande uden for EU/EØS/UK. Vi sikrer dine rettigheder ved at anvende EU-kommissionens standardkontrakt, som er godkendt af EU-kommissionen.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger?

Retten til at trække dit samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at logge ind på selvbetjeningen. Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk på 70 10 90 70 eller pr. brev att.: databeskyttelsesrådgiveren eller til dpo@sygeforsikring.dk.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere samtykke.

Behandling af dit cpr-nummer og eventuelle helbredsoplysninger er nødvendig, for at "danmark" kan administrere dine forsikringsforhold. Denne behandling kan "danmark" som udgangspunkt kun foretage med dit samtykke. Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil du ikke længere kunne få tilskud fra "danmark", og dit medlemskab vil derfor blive opsagt. Vi gør endvidere opmærksom på, at "danmark" kan have ret til at fortsætte med at behandle dine oplysninger på et af de øvrige retsgrundlag, som er beskrevet ovenfor.

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og oplysning om, hvordan dine oplysninger bliver behandlet.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Hvis det viser sig, at "danmark" har registreret ukorrekte oplysninger om dig, har du ret til at få dem rettet.

Ret til sletning
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger, vi har om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Hvem kan du kontakte, hvis du har spørgsmål til "danmark"s behandling af dine oplysninger?

Hvis du har spørgsmål til "danmark"s behandling af dine oplysninger, eller ønsker du at gøre brug af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, opfordrer vi dig til at gøre det ved at logge ind på selvbetjeningen og sende en besked, eller kontakte "danmark"s databeskyttelsesrådgiver (DPO): e-mail: dpo@sygeforsikring.dk. Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk på 70 10 90 70 eller pr. brev, att.: databeskyttelsesrådgiveren.

Klageadgang
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitikken
Vores persondatapolitik opdateres løbende og er senest opdateret september 2022.