Gå til hovedindhold

Persondatapolitik for jobansøgere

Når du ansøger om et job hos "danmark" eller "danmark" Erhverv, vil vi behandle en række personoplysninger om dig.

Nedenfor kan du læse nærmere om, hvilke oplysninger vi behandler, og hvordan vi behandler dem. Du kan også læse om dine rettigheder i forbindelse med "danmark"s og "danmark" Erhvervs behandling af dine oplysninger.

Hvem er ansvarlig for mine personoplysninger?

Hvis du ansøger om job hos Sygeforsikringen "danmark" er Sygeforsikringen "danmark" dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager og behandler om dig. Det vil sige:

Sygeforsikringen "danmark"  
cvr-nr.: 22 65 65 11
Palægade 5
1261 København K
Tlf. 70 10 90 70

Hvis du ansøger om job hos "danmark" Erhverv er "danmark" Erhverv dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager og behandler om dig. Det vil sige:

"danmark" Erhverv
cvr-nr.: 39 43 73 92
Palægade 5
1261 København K
Tlf. 70 10 90 70

Sygeforsikringen "danmark" og "danmark" Erhverv benævnes begge som "danmark" herunder.

Hvilke oplysninger behandler "danmark"?

"danmark" behandler de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre bilag, som du har vedlagt din ansøgning. Vi behandler også de oplysninger, som du selv oplyser under en eventuel ansættelsessamtale.

I nogle tilfælde vil du blive bedt om at gennemføre en personligheds- og færdighedstest som en del af rekrutteringsprocessen. Resultatet anvender vi som et element i vores vurdering af, om du har den rette profil til den konkrete stilling.

"danmark" ønsker ikke at behandle oplysninger om dit cpr-nummer. Vi beder dig derfor slette dit cpr-nummer, hvis de fremgår af de dokumenter, du vil sende til "danmark".

Indhentelse af referencer sker alene på grundlag af dit samtykke.

Hvad er formålet med behandlingen?

"danmark" behandler dine oplysninger for at vurdere dine muligheder for ansættelse i "danmark".

Videregives mine personoplysninger?

"danmark" behandler dine oplysninger fortroligt og videregiver ikke oplysningerne til andre (tredjeparter) uden dit udtrykkelige samtykke. "danmark" kan dog overlade oplysninger til eksterne leverandører, eksempelvis it-leverandører, i forbindelse med behandlingen. "danmark" indgår databehandleraftaler med disse leverandører, hvis de behandler dine oplysninger på "danmark"s vegne.

Hvis "danmark" benytter et rekrutteringsfirma i forbindelse med rekrutteringsprocessen, vil det fremgå af jobopslaget.

Hvordan er dine oplysninger beskyttet?

Oplysningerne opbevares i vores it-systemer, hvor adgangen er begrænset til de relevante personer, der deltager i rekrutteringsprocessen. Hvis du indkaldes til en samtale, kan vi printe de oplysninger, vi har registreret om dig. De fysiske kopier, vi er i besiddelse af, opbevarer vi aflåst, og vi destruerer dem efter endt brug.

Dine personoplysninger overføres ikke til behandling i lande uden for EU.

Hvor længe opbevarer "danmark" dine personoplysninger?

Hvis du ikke bliver ansat i "danmark", vil vi slette dine oplysninger senest 6 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Hvis du har søgt uopfordret, opbevarer vi med dit samtykke dine oplysninger i 6 måneder, hvorefter din ansøgning bliver slettet.

Hvis du bliver ansat i "danmark", vil vi opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik for medarbejdere, som er tilgængelig på vores intranet.

Hvilke rettigheder har du?

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som "danmark" har indsamlet og behandler om dig. Du har også ret til at bede om berigtigelse, begrænsning eller sletning af personoplysningerne, hvis de f.eks. er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen. Du har endvidere ret til at modtage kopi af dine personoplysninger i et struktureret og almindeligt anvendt maskinlæsbart format.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
telefon: 33 19 32 00
datatilsynet.dk

Hvem kan du kontakte, hvis du har spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til "danmark"s behandling af dine oplysninger, eller ønsker du at gøre brug af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, skal du kontakte "danmark"s databeskyttelsesrådgiver (DPO), dpo@sygeforsikring.dk

Senest opdateret
Maj 2021