Gå til hovedindhold
kontakt

Regnskabsmeddelelse 2021

Sygeforsikringen "danmark" i markant vækst 

Bestyrelsen i Sygeforsikringen "danmark" har i dag godkendt regnskabet for 2021 og foreslår i den sammenhæng, at "danmark" af et overskud på 633,7 mio. kr. igen anvender 150 mio. kr. af det investeringsmæssige overskud til donationer til sundhedsfaglig forskning, forebyggelse og oplysning.  

Bestyrelsen anser resultatet for særdeles tilfredsstillende. Desuden meddeler bestyrelsen, at foreningen "danmark" nu har mere end 2,66 mio. medlemmer. Medlemmer som også i 2021 havde glæde af at kunne få tilskud til behandlinger og medicin.  

I 2021 bar udbetalingerne af tilskud til medicin præg af et prisfald på nogle medicingrupper, mens tilskud til de øvrige tilskudsområder samlet set steg sammenlignet med 2020. Afkastet af foreningens formue blev på 622,2 mio. kr. Et overskud som er baggrunden for, at bestyrelsen igen i 2022 indstiller til generalforsamlingen at donere 150 mio. kr. af det investeringsmæssige overskud til sundhedsfaglig forskning, forebyggelse og oplysning. 

3,4 mia. kr. i tilskud og ekstrem lav omkostningsprocent

Sygeforsikringen "danmark" ser tilbage på et år, som trods perioder med restriktioner på grund af corona landede godt. Regnskabet for 2021 viser således, at Sygeforsikringen "danmark" udbetalte over 3,4 mia. kr. i tilskud til medlemmerne og samtidig formåede at sænke omkostningsprocenten fra 3,4 til 3,3. 

Det samlede overskud i Sygeforsikringen "danmark" i 2021 udgjorde 633,7 mio. kr., hvilket primært skyldes resultatet af investeringsvirksomheden på 622,2 mio. kr. 

Bestyrelsen finder resultatet særdeles tilfredsstillende, og Sygeforsikringen "danmark" formåede at returnere i gennemsnit over 90 øre til medlemmerne i form af tilskud af hver eneste kontingentkrone, de har betalt i kontingent. De 3.412,4 mio. kr., som blev udbetalt i tilskud til medlemmerne i løbet af året, udgør en stigning på 310,5 mio. kr. i forhold til tilskuddene i 2020. En stigning som primært kan tilskrives, at vi er ved at nærme os normalen efter corona.

Bruttoerstatningsprocenten blev på 96,4. Eksklusive omkostninger til skadesbehandling mv. svarer det til, at "danmark"s medlemmer i gennemsnit fik 92,4 øre retur i tilskud af hver kontingentkrone. 

Rekordstor tilgang af medlemmer

Medlemsudviklingen var også i 2021 igen særdeles positiv. Antallet af medlemmer steg således med mere end 54.000 netto i løbet af året. Dermed nåede det samlede medlemstal op på over 2,66 mio., hvilket svarer til, at mere end 45 procent af den danske befolkning nu er medlemmer af Sygeforsikringen "danmark". 

Styrket solvens og flot afkast

Afkastet på de finansielle aktiver i 2021 var også positivt og blev på 8,5 procent.

Med et positivt investeringsmæssigt resultat er Sygeforsikringen "danmark"s solvens fortsat på et særdeles tilfredsstillende niveau. Egenkapitalen udgjorde ved årets udgang 7,8 mia. kr. og opfylder dermed fuldt ud de solvenskrav, der stilles til finansielle virksomheder. Det svarer til en solvens på 325 procent. 

"danmark"-koncernens årsrapport og -regnskab for 2021 fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen den 28. april 2022. Årsrapporten vil efterfølgende være tilgængelig på sygeforsikring.dk.

København, den 23. marts 2022