Gå til hovedindhold
kontakt

Regnskabsmeddelelse 2022

Sygeforsikringen "danmark" udbetalte over 3,5 mia. kr. i tilskud i 2022  

Bestyrelsen i Sygeforsikringen "danmark" har i dag godkendt regnskabet for 2022. Et år hvor erstatningsprocenten landede på 97,9, og hvor "danmark" udbetalte over 3,5 mia. kr. i tilskud til medlemmerne. Der var en fortsat medlemstilgang i 2022. Det betyder, at 45,6 procent af alle offentligt sygesikrede i Danmark var medlemmer ved udgangen af 2022. Til gengæld var det investeringsmæssige resultat negativt og landede på minus 1.159,5 mio. kr. 

Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Foreningen "danmark" har nu mere end 2,7 mio. medlemmer. Medlemmer som også i 2022 havde glæde af at kunne få tilskud til behandlinger og medicin for over 3,5 mia. kr.  

I 2022 steg udbetalingerne af tilskud til medicin, læge og tandlæge væsentligt, mens tilskud til fysioterapeut, kiropraktor og briller faldt en smule. De mindre tilskudsområder steg i 2022, herunder tilskud til zoneterapi, akupunktur og osteopati, mens tilskud til fodterapeut var uændret. Trods en samlet vækst i bruttopræmieindtægterne på 52,6 mio. kr., steg erstatningsudgifterne med 104 mio. kr., så det samlede forsikringstekniske resultatet landede på minus 39,7 mio. kr.  

3,5 mia. kr. i tilskud og ekstrem lav omkostningsprocent 

Regnskabet for 2022 viser, at Sygeforsikringen "danmark" udbetalte over 3,5 mia. kr. i tilskud til medlemmerne og samtidig fastholdt omkostningsprocenten på 3,3. 

Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende. Sygeforsikringen "danmark" formåede at returnere i gennemsnit over 90 øre til medlemmerne i form af tilskud af hver eneste krone, de har betalt i kontingent. 

Bruttoerstatningsprocenten blev på 97,9. Eksklusive omkostninger til skadesbehandling mv. svarer det til, at "danmark"s medlemmer i gennemsnit fik 94,3 øre retur i tilskud af hver kontingentkrone. 

Fortsat tilgang af medlemmer 

Medlemsudviklingen var også i 2022 positiv med en stigning i antallet af medlemmer på næsten 44.400 netto i løbet af året. Dermed nåede det samlede medlemstal op på over 2,7 mio., hvilket svarer til, at mere end 45,6 procent af alle offentlige sygesikrede i Danmark nu er medlemmer af Sygeforsikringen "danmark". 

Trods negativt investeringsafkast: solvens på et særdeles tilfredsstillende niveau 

Afkastet på de finansielle aktiver var som nævnt negativt i 2022. Der var tale om et fald på 15,3 procent. Et fald som både skete på investeringer i aktier og obligationer. 

Sygeforsikringen "danmark" ser tilbage på et år, som trods krigen i Ukraine og stigende inflation landede godt. Selvom det investeringsmæssige resultat var negativt, er "danmark"s solvens fortsat på et særdeles tilfredsstillende niveau. "danmark"-koncernens egenkapital udgjorde ved årets udgang 6,4 mia. kr. og opfylder dermed fuldt ud de solvenskrav, der stilles til finansielle virksomheder. Det svarer til en solvens på 341,0 procent. 

"danmark"-koncernens årsrapport og -regnskab for 2022 fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen den 28. april 2023. Årsrapporten vil efterfølgende være tilgængelig på sygeforsikring.dk

København, den 23. marts 2023