Du skal skilles

Når du bliver skilt, er der meget du skal tage stilling til. Som medlem af "danmark" er det vigtigt, at I får hver jeres police.

Har I haft en fælles police, skal policen deles, så I får hver jeres police. Det kan være en god ide at tjekke om kontonummeret til Betalingsservice samt til udbetaling af tilskud skal ændres.

Vi anbefaler, at policens ejer, som beholder den oprindelige police, logger ind med NemID og vælger, at der fremover kun må logges ind med NemID. Det udelukker, at tidligere medforsikrede på policen kan logge sig ind på policen.

Log ind

Barnet skal flytte police

Skal dit barn flytte i forbindelse med en skilsmisse?

Læs om når dit barn skal flytte

Skal du skilles?

Tjekliste
  • Kontakt "danmark" hvis I står på samme police.
  • Tjek om kontonumre skal ændres.
  • Vælg NemID som loginmulighed, hvis du er policens ejer.
  • Barnet skal følge den forælder, som har forældremyndighed og samme folkeregisteradresse som barnet.