Gå til hovedindhold
Se alle tilskud

Psykologhjælp (2020)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til psykologhjælp.

Krav om elektronisk indberetning ved behandling uden offentligt tilskud

Betingelser for tilskud til psykologhjælp

Gruppe 5
Gruppe 1
Gruppe 2
Behandling ydet af autoriseret psykolog for psykiske lidelser, der er omfattet af henvisningsårsagerne 1-11 i Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper § 1 - dog ser vi bort fra alderskravene.
Individuel/topersoners konsultation med offentligt tilskud
200 kr.
200 kr.
200 kr.
Videokonsultation med offentligt tilskud
200 kr.
200 kr.
200 kr.
Rådgivning pr. mail eller telefon med offentligt tilskud
80 kr.
80 kr.
80 kr.
Individuel/topersoners konsultation uden offentligt tilskud
300 kr.
300 kr.
300 kr.
Videokonsultation uden offentligt tilskud
300 kr.
300 kr.
300 kr.
Rådgivning pr. mail eller telefon uden offentligt tilskud
90 kr.
90 kr.
90 kr.
Gruppekonsultation 3-9 personer 50 % af egenudgiften, dog maks.
100 kr.
100 kr.
100 kr.
Maksimum inden for 12 måneder
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til psykologhjælp omfattet af henvisningsårsag 1-11 på
7.200 kr.
7.200 kr.
7.200 kr.
Psykologhjælp udenfor henvisningsårsag 1-11 for medlemmer under 18 år
Gruppe 5
Gruppe 1
Gruppe 2
Dækker psykiske lidelser, der ikke er omfattet af henvisningsårsagerne 1-11 jf. ovenfor. Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at behandling indberettes elektronisk fra psykologen til "danmark" efter fastlagt specifikation. Behandling ydet af autoriseret psykolog pr. behandling, pr. person.
Individuel/topersoners konsultation:
- for medlemmer under 18 år
300 kr.
300 kr.
300 kr.
Videokonsultation
- for medlemmer under 18 år
300 kr.
300 kr.
300 kr.
Rådgivning pr. mail eller telefon
- for medlemmer under 18 år
90 kr.
90 kr.
90 kr.
Gruppekonsultation 3-9 personer
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks.
100 kr.
100 kr.
100 kr.
Maksimum inden for 12 måneder
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til psykologhjælp udenfor henvisningsårsag 1-11 til medlemmer under 18 år på
2.400 kr.
2.400 kr.
2.400 kr.