Gå til hovedindhold
kontakt
Se alle tilskud

Alment praktiserende læger (2021)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til alment praktiserende læger.

Tilskud gives i EU/EØS-lande

Betingelser for tilskud

I dagtiden
Gruppe 5
Gruppe 1
Gruppe 2
Konsultation (inkl. samtaleterapi)
-
-
79 kr.
Telefonkonsultation
-
-
61 kr.
Sygebesøg (indtil 4 km) I
-
-
98 kr.
Sygebesøg (4,1 - 8 km) II
-
-
104 kr.
Sygebesøg (8,1 - 12 km) III
-
-
109 kr.
Sygebesøg (12,1 - 16 km) IV
-
-
115 kr.
Sygebesøg (16,1 - 20 km) V
-
-
120 kr.
Sygebesøg (over 20 km) VI
-
-
126 kr.
Besøg på ruten
-
-
98 kr.
Ved besøg ud over 21 km tillægges pr. km
-
-
3 kr.
Blodudtagning
-
-
22 kr.
Udtagning af prøve af livmoder, -mund, og -hals til cytologisk undersøgelse
-
-
11 kr.
Blærekaterisation
-
-
35 kr.
Fjernelse af fremmedlegemer fra øje, øregang, næse og svælg
-
-
24 kr.
Fjernelse af fremmedlegeme under hud eller negl
-
-
24 kr.
Næsetamponade, standsning af blødninger efter tandudtræk
-
-
24 kr.
Anlæggelse af mobiliserende bandage
-
-
24 kr.
Første behandling af mindre knoglebrud og reposition af skred i mindre led
-
-
48 kr.
Første behandling af større sår
-
-
48 kr.
Biopsi med efterfølgende mikroskopisk undersøgelse hos patolog
-
-
48 kr.
Fjernelse af negl
-
-
70 kr.
Paracentese af trommehinde
-
-
70 kr.
Fjernelse af subcutane eller dybereliggende svulster til patologisk undersøgelse
-
-
70 kr.
Operation for dybereliggende betændelse
-
-
70 kr.
Tapning af væskeansamling fra større led i terapeutisk øjemed
-
-
70 kr.
Venesectio
-
-
70 kr.
Andre betydelige operationer
-
-
94 kr.
Første behandling af brud på skinneben, lår, over- eller underarm
-
-
94 kr.
Reposition af store ledskred
-
-
94 kr.
Store udbredte læsioner og forbrændinger
-
-
94 kr.
Oplivningsforsøg
-
-
94 kr.
Fremsendelse af biologisk materiale
-
-
11 kr.
Anoskopi 50 % af egenudgiften, dog maks.
-
-
1.500 kr.
Udtagning og forsendelse af implanterede stimulatorer og pumper
-
-
70 kr.
Instruktion og udlevering væske og vandladningsskema
-
-
24 kr.
Fortsat kontrol af svangerskabsforebyggende teknik
-
-
22 kr.
Vejledning i svangerskabsforebyggende metoder
-
-
24 kr.
Vejledning og undersøgelse ifbm. anmodning om svangerskabsafbrydelse og/eller sterilisation
-
-
35 kr.
Vejledning i svangerskabsforebyggende metoder ved indlæggelse af spiral eller implanon
-
-
48 kr.
Fjernelse af implanon
-
-
70 kr.
Udlån af og instruktion i anvendelse af apparatur til hjemmeblodtryksmåling
-
-
35 kr.
Diagnose, udredning og opfølgning ved anvendelse af psykometriske tests
-
-
62 kr.
Lægehjælp på øer
-
-
62 kr.
Rejsetillæg til øer
-
-
62 kr.
Blodprøvetagning fra åre inkl. præparation og centrifugering pr. forsendelse
-
-
24 kr.
Recept
-
-
36 kr.
Kolesteroltest, læge
-
-
79 kr.
Behandling af 2.sikrede i eget hjem
-
-
79 kr.
E-kommunikation
-
-
61 kr.
Aftalt specifik forebyggende indsats
-
-
79 kr.
Opsøgende hjemmebesøg
-
-
126 kr.
Abortstøttesamtale
-
-
79 kr.
2. og følgende sikrede ved samme besøg på institution
-
-
20 kr.
Samtaleterapi (konsultation)
-
-
79 kr.
I vagttiden
Gruppe 5
Gruppe 1
Gruppe 2
Konsultation 1*
-
-
99 kr.
Konsultation 2**
-
-
125 kr.
Telefonkonsultation uden besøg 1*
-
-
73 kr.
Telefonkonsultation uden besøg 2**
-
-
73 kr.
Telefonkonsultation med besøg 1*
-
-
20 kr.
Telefonkonsultation med besøg 2**
-
-
26 kr.
Besøg 1*
-
-
132 kr.
Besøg 2**
-
-
164 kr.
Afstandstakst ved besøg udover 10 km. 2** pr. km
-
-
3 kr.
Behandling af 2. sikrede i samme hjem 1*
-
-
99 kr.
Små vagtordninger på øer 1*
-
-
99 kr.
Små vagtordninger på øer 2**
-
-
125 kr.
2. og følgende sikrede ved samme besøg 1*
-
-
20 kr.
2. og følgende sikrede ved samme besøg 2**
-
-
26 kr.
Afstandstakst ved besøg udover 10 km. 1* pr. km
-
-
3 kr.
Behandling af 2. sikrede i samme hjem 2**
-
-
125 kr.
* mandag-fredag kl. 16-22 lørdag kl. 08-20 ** mandag-fredag kl. 22-24 lørdag kl. 20-24 søn- og helligdag kl. 08-24 Alle dage kl. 00-08