Gå til hovedindhold
Se alle tilskud

Almindelig Tandbehandling (2023)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til tandbehandling i Gruppe S.

Tilskud gives i EU/EØS/UK

*) ydelse dækkes også, når den er udført af en privatpraktiserende tandplejer i Danmark

Betingelser for tilskud til tandbehandling

Gruppe S
Udvidet forebyggende behandling foretaget af privatpraktiserende, autoriseret tandplejer
130 kr.
Undersøgelse og tandrensning
Gruppe S

Diagnostisk grundundersøgelse*

- for medlemmer mellem 16 og 25 år

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

70 kr.

Diagnostisk undersøgelse uden offentligt tilskud*

- for medlemmer under 18 år

87 kr.

Udvidet diagnostisk grundundersøgelse

- for medlemmer under 16 år

121 kr.

- for medlemmer mellem 16 og 25 år

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

121 kr.

Statusundersøgelse*

- for medlemmer mellem 16 og 25 år

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

70 kr.

Fokuseret undersøgelse*

- for medlemmer under 16 år

70 kr.

- for medlemmer mellem 16 og 25 år

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

70 kr.

Tandrensning a (mindst 15 tænder)*

- for medlemmer mellem 16 og 25 år

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

105 kr.

Tandrensning b (højst 14 tænder)*

- for medlemmer mellem 16 og 25 år

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

77 kr.

Tandrensning uden offentligt tilskud*

- for medlemmer under 16 år: 50 % af egenudgiften, dog maks.

175 kr.

- for medlemmer mellem 16 og 25 år

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre: 50 % af egenudgiften, dog maks.

175 kr.

Kontrol undersøgelse uden offentligt tilskud*

- for medlemmer under 16 år

70 kr.

- for medlemmer mellem 16 og 25 år

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

70 kr.
Røntgenundersøgelse
Gruppe S

Bitewings i forbindelse med statusundersøgelse*

- for medlemmer under 16 år

68 kr.

- for medlemmer mellem 16 og 25 år

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

68 kr.

Bitewings i forbindelse med udvidet diagnostisk grundundersøgelse

- for medlemmer under 16 år

68 kr.

- for medlemmer mellem 16 og 25 år

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

68 kr.

Bitewings i forbindelse med fokuseret undersøgelse*

- for medlemmer under 16 år

68 kr.

- for medlemmer mellem 16 og 25 år

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

68 kr.

Bitewings i forbindelse med diagnostisk grundundersøgelse*

- for medlemmer under 16 år

68 kr.

- for medlemmer mellem 16 og 25 år

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

68 kr.

Røntgenoptagelse*

68 kr.

Panoramaoptagelse* 50 % af egenudgiften, dog maks.

275 kr.

CT-scanning* 50 % af egenudgiften, dog maks.

275 kr.
Forebyggende behandling
Gruppe S

Individuel forebyggende behandling (IFB)*

- for medlemmer under 16 år

64 kr.

- for medlemmer mellem 16 og 25 år

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

64 kr.

Individuel profylakse uden offentligt tilskud*

- for medlemmer under 16 år

64 kr.

- for medlemmer mellem 16 og 25 år

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

64 kr.
Tandfyldninger med offentligt tilskud
Gruppe S

a. ikke kombineret, sølvamalgam

66 kr.

b. kombineret, sølvamalgam

91 kr.

c. dobbelt kombineret, sølvamalgam

166 kr.

d. glasionomerfyldning, enkeltfladet

138 kr.

d. glasionomerfyldning, flerfladet gradvis ekskavering 50 % af egenudgiften, dog maks.

320 kr.

e. plast, enkeltfladet

138 kr.

f. plast, flerfladet 50 % af egenudgiften, dog maks.

320 kr.

Plast, enkeltfladet med slid på okklusionen 50 % af egenudgiften, dog maks.

320 kr.

Plast, flerfladet med slid på okklusionen 50 % af egenudgiften, dog maks.

320 kr.

Ovenstående takster vedrørende tandfyldninger gælder også ved gradvis ekskavering.

Tandfyldninger uden offentligt tilskud
Gruppe S

Tandfyldninger, herunder plastrestaureringer uden offentligt tilskud 50 % af egenudgiften, dog maks.

320 kr.

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 eller Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks.

400 kr.
Rodbehandling
Gruppe S

Pulpaoverkapning

130 kr.

Koronal amputation

130 kr.

Akut oplukning

130 kr.

Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal 50 % af egenudgiften, dog maks.

300 kr.
Tandudtrækning
Gruppe S
Pr. tand 50 % af egenudgiften, dog maks.
150 kr.
Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning
40 kr.
Parodontalbehandling
Gruppe S
Parodontalundersøgelse og diagnostik*
200 kr.
Udvidet tandrensning (inkl. laser)*
125 kr.
Tandrodsrensning (inkl. laser)* 50 % af egenudgiften, dog maks.
55 kr.
Kirurgisk parodontalbehandling, pr. operation maks. 6 tænder, 50 % af egenudgiften, dog maks.
2.025 kr.
Regenerativ behandling ved kirurgisk parodontalbehandling (dvs. membranbehandling eller behandling med emaljeprotein eller med knoglesubstitut), pr. operation maks. 6 tænder, 80 % af egenudgiften, dog maks.
800 kr.
Enkelttandskroner og indlæg
Gruppe S

Støbte opbygninger 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.

320 kr.

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 eller Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.

560 kr.

Støbte indlæg, porcelænskroner, porcelænsindlæg, porcelænsfacader, støbte finerkroner, støbte partielle kroner, kroner i metalbunden keramik, indirekte fremstillede plast- og akrylkroner og rodkapper med hybridretention. Erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.

320 kr.

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 eller Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.

560 kr.

Provisorier som led i behandlingen erstattes ikke.

Smertefri behandling
Gruppe S
Lokalbedøvelse, inkl. bedøvelse ved akupunktur, pr. tandbehandling* 50 % af egenudgiften, dog maks.
75 kr.
Kvælstofforilte (lattergas) 50 % af egenudgiften, dog maks.
75 kr.
Fuld narkose, pr. dag
800 kr.
Anden behandling
Gruppe S
Tandlægevagttillæg inkl. konsultation
180 kr.
Recementering inkl. konsultation
60 kr.
Behandling af følsomme tandhalse inkl. konsultation*
32 kr.
Efterbehandling efter tandudtrækning og operation inkl. konsultation
32 kr.
Behandling af komplikationer ved tandfrembrud inkl. konsultation
32 kr.
Recept
36 kr.
Fissurforsegling* pr. tand
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks.
138 kr.
- for medlemmer på 18 år eller ældre
138 kr.
Omsorgstandpleje
Gruppe S
Omsorgstandpleje
350 kr.
Maksimum inden for 12 måneder
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til omsorgstandpleje på
350 kr.
Operation
Gruppe S

Operativ fjernelse af tand, rodspids eller cyste pr. tand

- for medlemmer under 16 år: 80 % af egenudgiften, dog maks.

800 kr.

- for medlemmer mellem 16 og 25 år: 80 % af egenudgiften, dog maks.

1.600 kr.

- for medlemmer på 26 år eller ældre: 80 % af egenudgiften, dog maks.

800 kr.

Implantatoperation 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. 12 måneder

1.100 kr.

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 eller Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. 12 måneder

1.650 kr.

Tandimplantat 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur)

320 kr.

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 eller Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur)

560 kr.

Regenerativ behandling ved implantatoperation 80 % af egenudgiften, dog maks

800 kr.

Andre operationer - herunder fjernelse af implantat (fixtur) 80 % af egenudgiften, dog maks.

800 kr.

Histologisk undersøgelse af vævsprøve 50 % af egenudgiften, dog maks.

100 kr.
Endelige abutments
Gruppe S

Endeligt abutment under enkelttandskrone 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. abutment

320 kr.

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 eller Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. abutment

560 kr.
Tandregulering
Gruppe S

Indledende ortodontisk undersøgelse og konsultation

210 kr.
Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til indledende ortodontisk undersøgelse og konsultation på

420 kr.

Fuldstændig ortodontisk undersøgelse og behandlingsplan

420 kr.

Indledende ortodontisk studiemodelsæt

210 kr.

Indledende panoramarøntgenoptagelse, indledende profilrøntgenoptagelse og indledende frontalrøntgenoptagelse 50 % af egenudgiften, dog maks.

275 kr.

Aftageligt pladeapparatur

800 kr.
Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til aftageligt pladeapparatur på

1.600

Lille fast apparatur i én kæbe, dog maks. 6 tænder

1.260 kr.

Fuldt fast apparatur pr. kæbe

1.550 kr.
Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til fuldt fast apparatur på

3.100

Skeletal forankring (skruer) 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.

100 kr.

Supplerende panoramarøntgenoptagelse, profilrøntgenoptagelse og frontalrøntgenoptagelse 50 % af egenudgiften, dog maks.

275 kr.

Aftageligt retentionsapparatur 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. kæbe

630 kr.
Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til aftageligt retentionsapparatur på

1.260 kr.

Fast retentionsapparatur 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. kæbe

630 kr.
Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til fast retentionsapparatur på

1.260 kr.

Reparation af tandbøjle 50 % af egenudgiften, dog maks.

210 kr.

Clear aligner skinner i overkæbe 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. skinne

25 kr.
Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til clear aligner skinner i overkæbe på

1.000 kr.

Clear aligner skinner i underkæbe 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. skinne

25 kr.
Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til clear aligner skinner i underkæbe på

1.000 kr.
Bidfunktionsbehandling
Gruppe S
Initial bidfunktionsundersøgelse
60 kr.
Fuldstændig klinisk bidfunktionsundersøgelse 80 % af egenudgiften, dog maks.
225 kr.
Supplerende undersøgelser (kæbeledsrøntgen, artikulatorundersøgelse) 50 % af egenudgiften, dog maks.
219 kr.
Panorama røntgenoptagelse 50 % af egenudgiften, dog maks.
275 kr.
Varmebehandling
30 kr.
Blokade
30 kr.
Instruktion i muskeløvelser
30 kr.
Bidskinner 50 % af egenudgiften, dog maks.
545 kr.
Okklusal slibning: Initial slibning
30 kr.
Generel slibning 50 % af egenudgiften, dog maks.
225 kr.
Reparation/regulering af bidskinne 50 % af egenudgiften, dog maks.
125 kr.