Tandprotetisk arbejde (2018)

Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandprotetisk arbejde (dækkes i EU/EØS-landene).

Til tandprotetisk arbejde udført af praktiserende tandlæger i EU/EØS-landene eller autoriserede kliniske tandteknikere i Danmark erstattes efter nedenstående takster:

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2

Undersøgelse

     
Klinisk undersøgelse  - 60 60
Årligt eftersyn inkl. rensning af protesen 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 121 121

Helprotese

     
Over-eller underprotese 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 1250 1250
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 2200 2200
Helsæt 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 2500 2500
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 4400 4400

Delprotese

     
Ophængt på resttandsæt, Unitor 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 1350 1350
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 2400 2400
Gingivalt understøttet 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 775 775
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 1350 1350
Tillæg for bøjler på gingivalt understøttede delproteser  - 35 35

Proteseudvidelse

     
Udvidelse af protese 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. protese  - 375 375
Udvidelse af Unitor 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. unitor  - 400 400
Protesearbejde i form af kroner, indlæg erstattes ikke yderligere under afsnittet "enkelttandskroner og -indlæg"

Reparation af proteser

     
Pr. protesestykke 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 475 475
Attachments 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. enhed  - 450 450

Duplikering/rebasering

     
Duplikering, hel- eller delprotese 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. protese  - 450 450
Rebasering, hel- eller delprotese 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. protese  - 350 350