Zoneterapi (2021)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til zoneterapi.

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud
1. at behandlingen er udført i Danmark
2. at zoneterapi sker efter en lægeligt stillet diagnose
3. at behandlingen er udført af en behandler, der er Registreret Alternativ Behandler (RAB) med bestået eksamen som zoneterapeut  
4. at oplysningerne indberettes elektronisk fra zoneterapeuten til "danmark" efter fastlagt specifikation.
 
Der er kun tilskud til zoneterapi på fødder, og der kan kun gives tilskud til én 1. konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2
1. konsultation 30 % af egenudgiften, dog maks.  115 115 115
Normalbehandling 30 % af egenudgiften, dog maks.  75 75 75

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til zoneterapi/zoneterapi kombineret med nåleakupunktur på

715 715 715

Zoneterapi kombineret med nåleakupunktur

     
1. konsultation 30 % af egenudgiften, dog maks.  115 115 115
Normalbehandling 30 % af egenudgiften, dog maks.  75 75 75

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til zoneterapi/zoneterapi kombineret med nåleakupunktur på

715 715 715