Gå til hovedindhold
Se alle rejseforsikringer

Rejse EuropaPlus

Rejse EuropaPlus

Dækker rejser i Europa m. fl.

Log ind og køb tilvalget

Rejse EuropaPlus dækker dig på rejser op til en måneds varighed, uanset hvor ofte du rejser. Rejse EuropaPlus indeholder de samme dækninger som Rejse Europa og er udvidet til også at dække sygeudgifter i lande inden for det geografiske dækningsområde for EuropaPlus, som Tyrkiet, Israel, Egypten m.fl. (se forsikringsbetingelserne).

Da forsikringen er et supplement til det blå EU-sygesikringskort, er det et krav, at du har dette kort.

Det blå EU-sygesikringskort dækker sygeudgifter for dig på samme måde som de offentligt sikrede i det pågældende EU/EØS-land. Når du rejser i EU/EØS-lande supplerer Rejse EuropaPlus med dækning af bl.a. egenbetaling til sygeudgifter ved offentlig læge og offentlige hospitaler i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. I Plus landene som Tyrkiet, Israel, Egypten m.fl er du dækket for sygeudgifter ved både offentlige og private læger og hospitaler i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst.

Desuden dækker forsikringen hjemtransport, sygeledsagelse, hjemkaldelse, erstatningsrejse, forsinket bagage samt privatansvar og retshjælp.

Hvad koster Rejse EuropaPlus?

Priserne er pr. person og inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Rejse EuropaPlus (Pris i 2023)

Første år

79 kr. pr. kvartal

316 kr. pr. år

Følgende år

59 kr. pr. kvartal

236 kr. pr. år

Vælg tillægsforsikringer

Rejsebagage (Udvidet Rejse) dækker bagage.
Dækningen er dog ofte i et vist omfang omfattet af din familie-/indboforsikring.

Priserne er pr. person og inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Rejsebagage (Udvidet Rejse)

(Pris i 2023)

Første år

24 kr. pr. kvartal

96 kr. pr. år

Følgende år

20 kr. pr. kvartal

80 kr. pr. år

Afbestilling EuropaPlus erstatter din rejses pris, hvis rejsen må aflyses. Læs mere om forsikringssum pr. år og pr. begivenhed i forsikringsbetingelserne. Afbestilling EuropaPlus dækker med det samme, hvis du køber det senest samme dag, som du køber rejsen. Hvis du køber tillægget senere gælder en karensperiode på 3 dage.

Priserne er pr. person og inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Afbestilling EuropaPlus (Pris i 2023)

Første år

79 kr. pr. kvartal

316 kr. pr. år

Følgende år

75 kr. pr. kvartal

300 kr. pr. år

Køb rejseforsikring

Rejse EuropaPlus dækker som supplement til det blå EU-sygesikringskort. Det er derfor en forudsætning for at købe forsikringen, at du er berettiget til det blå EU-sygesikringskort. Derudover skal du være medlem af "danmark" og omfattet af Sundhedsloven i Danmark eller tilsvarende sundhedslove i Sverige, Norge, Grønland, Island eller Færøerne.

Log ind, hvis du vil købe tilvalgene. Dine børn under 16 år er gratis medforsikret, hvis de står på din police og følger din dækning.

Hvis du vil vide mere

  • Hvordan du bruger rejseforsikringen?

  • Hvordan du er dækket på rejsen?

  • Hvordan du er dækket af det blå EU-sygesikringskort?

  • Og meget mere...

Mandlig Badmintonspiller

Du kan hurtigt få brug for "danmark"

Når du er medlem af "danmark", får du tilskud til tandlæge, briller, kontaktlinser, fysioterapi, vaccination, diætist, jordemoder og meget mere. Meld dig ind nu, mens du er rask. Du kan hurtigt få brug for "danmark"s mere end 350 forskellige tilskud.