Vi er blevet digitale

"danmark" er overgået til digital post. Læs hvad det betyder for dig som medlem.

Ændringerne er trådt i kraft den 1. januar 2018, og betyder, at du som medlem skal være forberedt på at blive informeret om dit medlemskab digitalt via vores hjemmeside.

Vi har brug for din e-mailadresse

Hvis du har registreret din e-mailadresse, så sender vi dig en besked på e-mail, når der er nyt fra "danmark", som du skal logge ind på sygeforsikring.dk for at læse.

Hvis du er i tvivl om du har registeret din e-mailadresse, så log ind og tjek dine oplysninger.

Hjælp i en kort overgang

Har vi ikke din e-mailadresse, og har du ikke aftalt med os, at du er fritaget for digital post i "danmark", så vil du i en overgangsperiode modtage et papirbrev med posten, når der er besked til dig, som du skal logge ind for at læse.

For at beskytte dig, så sender eller modtager "danmark" nemlig ikke personfølsomme oplysninger på e-mail. I stedet får du e-mail fra os med besked om at logge ind og læse beskeden.

Aftale om fritagelse

Hvis du har aftalt med os, at du er fritaget for at modtage digital post fra "danmark", vil du fortsat modtage brev fra os med posten.

Det koster et gebyr at blive fritaget fra at modtage digital post, medmindre du er fritaget fra at modtage digital post fra det offentlige.

Krav for at blive fritaget for digital post

For at blive fritaget for at modtage digital post fra "danmark", skal følgende krav være opfyldt:

  1. Du skal stå på egen police – eventuelt med hjemmeboende børn under 18 år.
  2. Din police skal være tilmeldt Betalingsservice.
  3. Du skal have bopæl i Danmark.
  4. Du skal betale et gebyr - medmindre du er fritaget for digital post fra det offentlige.
  5. Du skal være optaget som medlem i "danmark" inden den 1. januar 2018 - medmindre du er fritaget for digital post fra det offentlige.

Medlemsbladet

I en overgangsperiode vil du fortsat kunne modtage medlemsbladet d-nyt med almindelig post, hvis du ikke modtager det digitalt.

Opkrævninger

I løbet af 2018 vil opkrævning af kontingent samt rykkere for betaling også blive gjort digitalt. Så er din police i "danmark" ikke allerede tilmeldt Betalingsservice, vil du derfor skulle logge dig ind for at hente din opkrævning og betale med dankort eller andet betalingskort.

Du vil høre nærmere om, hvornår i 2018 det sker, og hvad du skal gøre, hvis du i dag benytter indbetalingskort til betaling af dit kontingent.

Hvorfor digital kommunikation?

Baggrunden for, at ”danmark” har valgt den digitale kommunikation, er dels at spare udgifter til print, pakning og porto, og dels at sikre at post med personfølsomme oplysninger når frem til vores medlemmer på den sikreste og hurtigste måde.