Gå til hovedindhold
kontakt

Digital kommunikation

Sygeforsikringen "danmark" anvender digital kommunikation. Læs her, hvad det betyder for dig som medlem.

Vi er digitale

Som medlem af "danmark" skal du være forberedt på at blive informeret om dit medlemskab digitalt via selvbetjeningen på vores hjemmeside.

Vi har brug for din e-mailadresse

Hvis du har registreret din e-mailadresse, så sender vi dig en besked på e-mail, når der er nyt fra "danmark", som du skal logge ind på sygeforsikring.dk for at læse.

Hvis du er i tvivl, om du har registeret din e-mailadresse, så log ind og tjek dine oplysninger.

Aftale om fritagelse

Hvis du har aftalt med os, at du er fritaget for at modtage digital post fra "danmark", vil du fortsat modtage brev fra os med posten.

Krav for at blive fritaget for digital post

For at blive fritaget for at modtage digital post fra "danmark", skal følgende krav være opfyldt:

  1. Du skal stå på egen police – eventuelt med hjemmeboende børn under 18 år.

  2. Din police skal være tilmeldt en af "danmark" godkendt betalingsaftale.

  3. Du skal have bopæl i Danmark.

  4. Du skal være optaget som medlem i "danmark" og være fritaget for digital post fra det offentlige.

Opkrævninger

Siden 1. maj 2018 har "danmark" ikke sendt indbetalingskort og opkrævninger på papir med almindelig post. Er din police i "danmark" ikke tilmeldt Betalingsservice, skal du logge dig ind for at hente din opkrævning. Du kan betale med betalingskort eller via din netbank.

Hvorfor digital kommunikation?

Baggrunden for, at ”danmark” anvender digital kommunikation, er dels at spare udgifter til print, pakning og porto, og dels at sikre, at post med følsomme personoplysninger når frem til dig som medlem på den sikreste og hurtigste måde.

Medlemmer, der er optaget før 1. januar 2018, kan ved henvendelse til "danmark" blive undtaget fra kravet om digital kommunikation. "danmark" er berettiget til at stille særlige betingelser herfor.

"danmark" forbeholder sig ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fysisk post.
Jævnfør punkt 4.4 i de Generelle forsikringsbetingelser