Vi er digitale

"danmark" anvender digital post. Læs hvad det betyder for dig som medlem.

Som medlem af "danmark" skal du være forberedt på at blive informeret om dit medlemskab digitalt via vores hjemmeside.

Vi har brug for din e-mailadresse

Hvis du har registreret din e-mailadresse, så sender vi dig en besked på e-mail, når der er nyt fra "danmark", som du skal logge ind på sygeforsikring.dk for at læse.

Hvis du er i tvivl om du har registeret din e-mailadresse, så log ind og tjek dine oplysninger.

log ind

Aftale om fritagelse

Hvis du har aftalt med os, at du er fritaget for at modtage digital post fra "danmark", vil du fortsat modtage brev fra os med posten.

Det koster et gebyr at blive fritaget fra at modtage digital post, medmindre du er fritaget fra at modtage digital post fra det offentlige.

Krav for at blive fritaget for digital post

For at blive fritaget for at modtage digital post fra "danmark", skal følgende krav være opfyldt:

  1. Du skal stå på egen police – eventuelt med hjemmeboende børn under 18 år.
  2. Din police skal være tilmeldt Betalingsservice.
  3. Du skal have bopæl i Danmark.
  4. Du skal betale et gebyr - medmindre du er fritaget for digital post fra det offentlige.
  5. Du skal være optaget som medlem i "danmark" inden den 1. januar 2018 - medmindre du er fritaget for digital post fra det offentlige.

Opkrævninger

Siden 1. maj 2018 har "danmark" ikke sendt indbetalingskort og opkrævninger på papir med almindelig post. Er din police i "danmark" ikke tilmeldt Betalingsservice, vil du skulle logge dig ind for at hente din opkrævning. Du kan betale med betalingskort eller via din netbank.

Hvorfor digital kommunikation?

Baggrunden for, at ”danmark” anvender digital kommunikation, er dels at spare udgifter til print, pakning og porto, og dels at sikre at post med personfølsomme oplysninger når frem til vores medlemmer på den sikreste og hurtigste måde.