Kliniske diætister (2021)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til kliniske diætister.

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud, at konsultation er udført i Danmark af privatpraktiserende autoriseret klinisk diætist.

Det er en betingelse for at få tilskud til onlinekonsultation ved autoriseret klinisk diætist, at oplysningerne indberettes elektronisk fra autoriseret klinisk diætist til "danmark" efter fastlagt specifikation.

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2

Kliniske diætister

     
For individuelle konsultationer hos privatpraktiserende, autoriserede kliniske diætister pr. konsultation 50 % af egenudgiften, dog maks.  275 275 275

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til kliniske diætister på

1100 1100 1100