Psykologhjælp (2021)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til psykologhjælp.

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud, at psykologbehandling er udført i Danmark af en autoriseret psykolog.

Ved behandling uden offentligt tilskud, er det en betingelse for at få tilskud, at oplysningerne indberettes elektronisk fra psykologen til "danmark" efter fastlagt specifikation

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2
Behandling ydet af autoriseret psykolog for psykiske lidelser, der er omfattet af henvisningsårsagerne 1-11 i Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper § 1 - dog ser vi bort fra alderskravene. 
 
 
     
Individuel/topersoners konsultation med offentligt tilskud  - - -
- for medlemmer under 18 år  200 200 200
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  300 300 300
- for medlemmer på 26 år eller ældre  200 200 200
Videokonsultation med offentligt tilskud  - - -
- for medlemmer under 18 år  200 200 200
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  300 300 300
- for medlemmer på 26 år eller ældre  200 200 200
Rådgivning pr. mail eller telefon med offentligt tilskud  - - -
- for medlemmer under 18 år  80 80 80
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  120 120 120
- for medlemmer på 26 år eller ældre  80 80 80
Individuel/topersoners konsultation uden offentligt tilskud  - - -
- for medlemmer under 18 år  300 300 300
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  450 450 450
- for medlemmer på 26 år eller ældre  300 300 300
Videokonsultation uden offentligt tilskud  - - -
- for medlemmer under 18 år  300 300 300
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  450 450 450
- for medlemmer på 26 år eller ældre  300 300 300
Rådgivning pr. mail eller telefon uden offentligt tilskud  - - -
- for medlemmer under 18 år  90 90 90
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  135 135 135
- for medlemmer på 26 år eller ældre  90 90 90
Gruppekonsultation 3-9 personer  - - -
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks.  100 100 100
- for medlemmer mellem 18 og 25 år: 50 % af egenudgiften, dog maks.  150 150 150
- for medlemmer på 26 år eller ældre: 50 % af egenudgiften, dog maks.  100 100 100

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til psykologhjælp omfattet af henvisningsårsag 1-11 på

7200 7200 7200

Psykologhjælp udenfor henvisningsårsag 1-11 for medlemmer under 26 år

     
Dækker psykiske lidelser, der ikke er omfattet af henvisningsårsagerne 1-11 jf. ovenfor.
 
Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at behandling indberettes elektronisk fra psykologen til "danmark" efter fastlagt specifikation.
 

Behandling ydet af autoriseret psykolog pr. behandling, pr. person.
 
 
 
     
Individuel/topersoners konsultation:  - - -
- for medlemmer under 26 år  300 300 300
Videokonsultation  - - -
- for medlemmer under 26 år  300 300 300
Rådgivning pr. mail eller telefon  - - -
- for medlemmer under 26 år  90 90 90
Gruppekonsultation 3-9 personer  - - -
- for medlemmer under 26 år: 50 % af egenudgiften, dog maks.  100 100 100

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til psykologhjælp udenfor henvisningsårsag 1-11 til medlemmer under 26 år på

2400 2400 2400

henvisningsårsager

Læs om de 11 henvisningsårsager.

Henvisningsårsager