Gå til hovedindhold
kontakt

Tilskud i udlandet

Du kan få tilskud til visse behandlinger foretaget i EU/EØS/UK. Læs mere om tilskud i udlandet her.

"danmark" er også med dig, når du får behandling i EU/EØS/UK

Du kan få tilskud fra "danmark" til visse behandlinger, som bliver foretaget i EU/EØS/UK, hvis regningen opfylder regningskravene. Du kan dog ikke få tilskud til den del, der er omfattet af den offentlige sygesikring. "danmark" giver ikke tilskud til behandlinger, som er foretaget uden for EU/EØS/UK.

Du kan se, hvilke områder du kan få tilskud til uden for Danmarks grænser, hvis du går ind på hver enkelt område, f.eks. tandbehandlinger, briller mv. Klik ind på områderne fra den samlede oversigt over "danmark"s tilskud og læs om du kan få tilskud i udlandet.

Regningskrav til udenlandske regninger

  • Regningen samt vedlagte dokumenter skal være på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Du kan evt. sende en autoriseret translatøroversættelse sammen med den originale regning.

  • Regningen skal indeholde navn, adresse samt cpr-nummer for den person, som har modtaget behandlingen.

  • Regningen skal være kvitteret og være specificeret med beskrivelse af alle ydelser, priser og behandlingsdatoer.

  • Vi skal have dokumentation for at behandleren er autoriseret i det pågældende land.

Husk:

  • Hvis den offentlige sygesikring også giver tilskud, skal afregningsbilaget fra din lokale region være vedlagt.

  • Ved operationer i EU/EØS/UK, skal du altid søge om forhåndsgodkendelse.

Supplerede krav for at få tilskud til briller eller kontaktlinser købt på internettet, postordre eller lignende:

Du skal vedlægge kopi af synsprøve foretaget af en autoriseret optiker eller øjenlæge fra Danmark. Læs nærmere om de specifikke krav under tilskud.

Offentligt tilskud til din udenlandske regning

Du kan få samme tilskud fra den offentlige sygesikring til behandlinger i EU/EØS/UK-lande, som du ville have fået, hvis behandlingen havde fundet sted i Danmark. Det offentlige forlanger den originale regning, og du skal derfor først sende din udenlandske regning til den region, du bor i.

Når regionen har beregnet det tilskud, du kan få fra det offentlige, vil du modtage et afregningsbilag samt en kopi af regningen. Disse bilag skal du sende til os, så beregner og udbetaler vi det tilskud, du kan få af "danmark". Vi beregner tilskuddet ud fra dagskursen den dag, vi taster regningen ind i vores system.

Du kan også uploade bilagene til os ved at logge ind på sygeforsikring.dk.

Særligt for region Syddanmark

Region Syddanmark og "danmark" har indgået et samarbejde, som betyder, at Region Syddanmark sender bilagene direkte til os, hvis du har skrevet på regningen, at du er medlem af "danmark".

Har du været på ferie i udlandet?

Som EU-borger skal du altid vise det blå EU-sygesikringskort, hvis du har brug for behandling under din ferie i EU/EØS/UK. EU-sygesikringskortet sidestiller dig med borgerne i det pågældende land. Det betyder, at du kan risikere selv at skulle betale helt eller delvist for behandlingen.

I nogle tilfælde vil udgiften være dækket af den offentlige sygesikring i Danmark og/eller af din rejseforsikring. Du skal derfor undersøge muligheden for at få dækket dine udgifter hos det offentlige på www.borger.dk og hos dit rejseforsikringsselskab. Husk at gemme alle dine kvitteringer for dine udgifter.

Bor du i udlandet?

Du kan godt få tilskud til visse behandlinger, som er foretaget i EU/EØS/UK, selvom du bor i udlandet. Det kræver blot, at du er medlem af Gruppe 5, Gruppe 1 eller Gruppe 2, og har oplyst et dansk bankkontonummer til os.

Du får samme tilskud og er omfattet af samme regler som medlemmer, der bor i Danmark. Du får dog ikke tilskud fra den offentlige sygesikring i Danmark, hvis du ikke er registreret i det danske folkeregister.

Blanket til køb af briller i udlandet

Hvis du køber briller i EU/EØS/UK, kan optikeren hente en blanket her på tysk eller engelsk, hvis den originale regning ikke er på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk.

Blanket til tandregulering foretaget i udlandet

Hvis du får foretaget tandregulering i EU/EØS/UK, kan tandlægen hente blanketter her på tysk eller engelsk. Blanketterne vil danne grundlag for udbetaling af korrekt tilskud.

Mandlig Badmintonspiller

Du kan hurtigt få brug for "danmark"

Når du er medlem af "danmark", får du tilskud til tandlæge, briller, kontaktlinser, fysioterapi, vaccination, diætist, jordemoder og meget mere. Meld dig ind nu, mens du er rask. Du kan hurtigt få brug for "danmark"s mere end 350 forskellige tilskud.