Børneforsikring (købt før 2016)

Dette tilvalg kan ikke længere købes, men har dit barn denne dækning, kan du se hvordan dit barn er dækket.

Børneforsikringen giver din familie lidt ekstra tryghed. Supplér dit barns gratis "danmark" dækning med en børneforsikring, der sikrer dit barn hvis han eller hun får varige mén (funktionsnedsættelse), eller får nedsat sin erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke.

De fleste af os tror, at vi har sikret vores børn med familiens ulykkesforsikring. Men hvis dit barn bliver invalideret af en sygdom, så dækker ulykkesforsikringen ikke. Sygdom er ikke noget, vi har lyst til at tænke på, og slet ikke når det gælder vores børn.

Pris (2021)

Prisen er pr. forsikret barn under 16 år.

341 kr. pr. kvartal 1.364 kr. pr. år

Prisen er inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Hvad dækker Børneforsikringen?

I dækningsoversigten kan du se, hvad Børneforsikring dækker. Du kan læse mere om Børneforsikring i forsikringsbetingelserne.

Læs forsikringsbetingelserne

Anmeldelse af skade

Du skal anmelde skaden til If så hurtigt som muligt, efter skaden er sket.

Anmeld skade på If.dk

7012 1212

En fleksibel dækning

Tilvalg til børn

I 2016 blev Børneforsikring erstattet med 3 nye tilvalg, der giver mulighed for en mere fleksibel dækning:

  • Børn Ulykke
  • Børn Sygdom
  • Børn Kombi

Hvad er forskellen?

Børn Kombi minder meget om Børneforsikring. Den dækker ved mén både efter sygdom og ulykke. Forskellen på Børneforsikring og Børn Kombi er alene, at Børn Kombi er billigere og ikke dækker Nedsat erhvervsevne og Økonomisk førstehjælp.

Sådan ændrer du tilvalg

Hvis du ønsker at skifte fra en Børneforsikring til Børn Ulykke, Børn Sygdom eller Børn Kombi, kan du ændre det, når du er logget ind med NemID.

Læs om de 3 tilvalg

Forsikringen udbydes af "danmark" som et tilvalg til barnets medlemskab i Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 eller Basis-Sygeforsikring i samarbejde med If Skadeforsikring. "danmark" tager sig af indmeldelse, policeudstedelse og opkrævning af betaling, mens If tager sig af den lægelige vurdering og skadebehandling.

Ved tegning af en af disse forsikringer, vil "danmark" modtage provision fra If.

Dækningsoversigt (2021) Børne Ulykke Sygdom Kombi

Varigt mén som følge af ulykke, herunder dobbelterstatning
Dækningssum: 917.000 kr.

       

Tandskade som følge af ulykke

       

Behandlingsudgifter ved ulykke

       

Dødsfaldsdækning som følge af ulykke. Engangsbeløb: 50.000 kr.

       

Transportudgifter ved ulykke

       

Psykologisk krisehjælp

       

Varigt mén som følge af sygdom, herunder dobbelterstatning
Dækningssum: 917.000 kr.

       

Hospitalskompensation

       

Dødsfaldsdækning ved sygdom. Engangsbeløb: 50.000 kr.

       

Nedsat erhvervsevne
Dækningssum: 610.000 kr.

       

Økonomisk førstehjælp