Gå til hovedindhold
Se alle rejseforsikringer

Rejse Europa

Rejse Europa

Dækker rejser i EU, UK og EØS-landene

Log ind og køb tilvalget

Rejse Europa dækker dig på rejser op til en måneds varighed, uanset hvor ofte du rejser. Rejse Europa dækker alle typer rejser i det geografiske dækningsområde for Europa, som supplement til det blå EU-sygesikringskort (se forsikringsbetingelserne).

Da forsikringen er et supplement til det blå EU-sygesikringskort, er det et krav, at du har dette kort.

Det blå EU-sygesikringskort dækker sygeudgifter for dig på samme måde som de offentligt sikrede i det pågældende EU/EØS-land. Rejse Europa supplerer med dækning af bl.a. egenbetaling til sygeudgifter ved offentlig læge og offentlige hospitaler i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. Desuden dækker forsikringen hjemtransport, sygeledsagelse, hjemkaldelse, erstatningsrejse, forsinket bagage samt privatansvar og retshjælp

Hvad koster Rejse Europa?

Priserne er pr. person og inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Rejse Europa (Pris i 2023)

Første år

41 kr. pr. kvartal

164 kr. pr. år

Følgende år

31 kr. pr. kvartal

124 kr. pr. år

Vælg tillægsforsikringer

Rejsebagage (Udvidet Rejse) dækker bagage.
Dækningen er dog ofte i et vist omfang omfattet af din familie-/indboforsikring.

Priserne er pr. person og inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Rejsebagage (Udvidet Rejse)

(Pris i 2023)

Første år

12 kr. pr. kvartal

48 kr. pr. år

Følgende år

10 kr. pr. kvartal

40 kr. pr. år

Afbestilling Europa erstatter din rejses pris, hvis rejsen må aflyses. Læs mere om forsikringssum pr. år og pr. begivenhed i forsikringsbetingelserne. Afbestilling Europa dækker med det samme, hvis du køber det senest samme dag, som du køber rejsen. Hvis du køber tillægget senere gælder en karensperiode på 3 dage.

Priserne er pr. person og inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Afbestilling Europa (Pris i 2023)

Første år

65 kr. pr. kvartal

260 kr. pr. år

Følgende år

62 kr. pr. kvartal

248 kr. pr. år

Køb rejseforsikring

Rejse Europa dækker som supplement til det blå EU-sygesikringskort. Det er derfor en forudsætning for at købe forsikringen, at du er berettiget til det blå EU-sygesikringskort. Du skal på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden være medlem af Sygeforsikringen "danmark", have bopæl i Danmark, være tilmeldt dansk folkeregister, samt være berettiget til offentlig sygesikring med fulde rettigheder.

Log ind hvis du vil købe tilvalgene. Dine børn under 16 år er gratis medforsikret, hvis de står på din police og følger din dækning.

Hvis du vil vide mere

  • Hvordan du bruger rejseforsikringen?

  • Hvordan du er dækket på rejsen?

  • Hvordan du er dækket af det blå EU-sygesikringskort?

  • Og meget mere...

Mandlig Badmintonspiller

Du kan hurtigt få brug for "danmark"

Når du er medlem af "danmark", får du tilskud til tandlæge, briller, kontaktlinser, fysioterapi, vaccination, diætist, jordemoder og meget mere. Meld dig ind nu, mens du er rask. Du kan hurtigt få brug for "danmark"s mere end 350 forskellige tilskud.