Gå til hovedindhold
kontakt
Se alle rejseforsikringer

Rejse Europa

Rejse Europa

Dækker rejser i EU, UK og EØS-landene

Log ind og køb tilvalget

Rejse Europa dækker dig på rejser op til en måneds varighed, uanset hvor ofte du rejser. Rejse Europa dækker alle typer rejser i det geografiske dækningsområde for Europa, som supplement til det blå EU-sygesikringskort. I forsikringsbetingelserne - punkt 25 - kan du se, hvilke lande, der er dækket.

Du skal på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden være medlem af Sygeforsikringen "danmark", have bopæl i Danmark, være tilmeldt dansk folkeregister, samt være berettiget til offentlig sygesikring med fulde rettigheder.

Dine børn under 16 år er gratis medforsikret, hvis de står på din police og følger din dækning.

Da forsikringen er et supplement til det blå EU-sygesikringskort, er det et krav, at du har dette kort.

Det blå EU-sygesikringskort dækker sygeudgifter for dig på samme måde som de offentligt sikrede i det pågældende EU/EØS-land. Rejse Europa supplerer med dækning af bl.a. egenbetaling til sygeudgifter ved offentlig læge og offentlige hospitaler i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. Desuden dækker forsikringen hjemtransport, sygeledsagelse, hjemkaldelse, erstatningsrejse, forsinket bagage samt privatansvar og retshjælp.

Vær opmærksom på, at du allerede kan være dækket af en rejse- eller afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Bemærk dog, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen.

Hvad koster Rejse Europa?

Priserne er pr. person og inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Rejse Europa (Pris i 2024)

Første år

44 kr. pr. kvartal

176 kr. pr. år

Følgende år

34 kr. pr. kvartal

136 kr. pr. år

Vælg tillægsforsikringer

Rejsebagage (Udvidet Rejse) dækker bagage.
Dækningen er dog ofte i et vist omfang omfattet af din familie-/indboforsikring.

Priserne er pr. person og inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Rejsebagage (Udvidet Rejse)

(Pris i 2024)

Første år

13 kr. pr. kvartal

52 kr. pr. år

Følgende år

10 kr. pr. kvartal

40 kr. pr. år

Afbestilling Europa erstatter din rejses pris, hvis rejsen må aflyses. Læs mere om forsikringssum pr. år og pr. begivenhed i forsikringsbetingelserne. Afbestilling Europa dækker med det samme, hvis du køber det senest samme dag, som du køber rejsen. Hvis du køber tillægget senere gælder en karensperiode på 3 dage.

Priserne er pr. person og inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Afbestilling Europa (Pris i 2024)

Første år

70 kr. pr. kvartal

280 kr. pr. år

Følgende år

67 kr. pr. kvartal

268 kr. pr. år

Brug for hjælp før eller under rejsen?

Rejseforsikringen tilbydes i samarbejde med Gouda Rejseforsikring, som har samlet alt, hvad der er værd at vide, hvis du får brug for hjælp før eller under rejsen. Det er også her du kan:

  • Søge om medicinsk forhåndsvurdering

  • Anmode om rejsebevis

  • Købe ekstra rejsedage

  • Anmelde skade

  • Få gratis adgang til Online læge

  • Hente din Gouda App

Værd at vide om din rejseforsikring

Hvordan benytter du din rejseforsikring, og hvad skal du være opmærksom på? Det kan du blive klogere på her.

Læs mere

Mandlig Badmintonspiller

Du kan hurtigt få brug for "danmark"

Når du er medlem af "danmark", får du tilskud til tandlæge, briller, kontaktlinser, fysioterapi, vaccination, diætist, jordemoder og meget mere. Meld dig ind nu, mens du er rask. Du kan hurtigt få brug for "danmark"s mere end 350 forskellige tilskud.